Emília Pallàs: “Apostem per l’emprenedoria col·lectiva”

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eduard Izquierdo i Eugenia Ifer
 Font: Barcelona Activa
El 'Centre InnoBA' és l'equipament referent en Economia Social i Solidària i la Innovació Socioeconòmica a la ciutat de Barcelona. Font: Barcelona Activa.
 Font: Barcelona Activa
‘La InnoBAdora’ és una comunitat d’incubació que acull i acompanya iniciatives d’impacte social i vocació transformadora. Font: Barcelona Activa.

Emília Pallàs: “Apostem per l’emprenedoria col·lectiva”

Autor/a: 
Eduard Izquierdo i Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

Barcelona Activa és el principal referent a la ciutat per a les persones que decideixen iniciar una feina de manera autònoma, per compte propi.

Emília Pallàs és la directora executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat de Barcelona Activa. Una organització, enfocada al foment de l’ocupació, que no només es limita a empreses mercantils, sinó que també aposta per l’Economia Social.

Com ajuda Barcelona Activa a què les persones puguin fer-se emprenedores mitjançant entitats sense ànim de lucre?

Barcelona Activa disposa des de l’any 2016, en el marc del 'Pla Municipal per l’Impuls de l’Economia Social i Solidària', d’un conjunt de serveis específics adreçats a l’assessorament a projectes i iniciatives d’emprenedoria en l’àmbit de l’Economia Social (associacions, fundacions, cooperatives, centres especials de treball, empreses d’inserció...).

En l’àmbit de l’Economia Social i Solidària (ESS) i la Innovació Socioeconòmica oferim l’assessorament en ESS, un servei específic per a iniciatives que aposten pel desenvolupament sostenible, ja sigui idees emprenedores en fase de projecte o iniciatives ja en funcionament i amb activitat. Durant el 2021, 419 empreses i organitzacions han rebut assessorament específic. També tenim ‘La InnoBAdora’, una comunitat d’incubació que acull i acompanya iniciatives d’impacte social i vocació transformadora.

2021 2020 2019 2018
Persones ateses en la totalitat de les accions de la Direcció d'Innovació Socioeconòmica 4.079 2.971 1.914 2.156
Percentatge de dones ateses 67% 70% 68,40% 65%
Nombre total de participacions 8.025 5.583 4.236 2.594
Empreses i entitats ateses des dels serveis d'assessorament en ESS 419 340 456 437
Font: Barcelona Activa

Com poden ajudar-se entre les entitats mateixes en aquest sentit?

Una de les característiques dels programes i serveis que adrecem a aquest àmbit és l’aposta per l’emprenedoria col·lectiva. En tots els programes es potencia el networking i la ‘intercooperació’. Tenim un teixit socioeconòmic format per petites organitzacions i empreses, i cal facilitar els processos de cooperació i les sinergies entre projectes.

I amb les iniciatives emprenedores?

En aquest cas encara és més necessari, en tant que la participació en programes permet identificar iniciatives similars i definir projectes de futur conjunts. Treballem en espais cooperatius amb entitats i organitzacions de l’àmbit de l’economia social: Taula del Tercer Sector, Federació Cooperatives, XES... I conjuntament avancem en temes d’interès comú.

Arriben moltes peticions d’emprenedoria amb entitats?

Del total d’empreses ateses per Barcelona Activa, el pes de les empreses i organitzacions de l’economia social sobre el total ha passat de ser un 3,5% en 2015, fins al 9,4% l’any 2021. Això significa que ens arriben moltes demandes d’assessorament, formació i/o incubació per part d’organitzacions de l’economia social, i que la demanda es va incrementant.

Donat que l’empresa tradicional i mercantil és més coneguda, feu algun tipus de conscienciació envers les entitats del Tercer Sector?

Barcelona Activa compta amb el 'Centre InnoBA', que és l'equipament referent en economia social i solidària i la innovació socioeconòmica a la ciutat de Barcelona. Neix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats de l'ecosistema de l'ESS, centrant-se en els reptes i les oportunitats d'aquest àmbit, a la vegada que difon i dona a conèixer l'Economia Social i Solidària.

Aposta també per la visibilització de pràctiques i experiències rellevants que puguin resultar inspiradores tant per a la ciutadania en general, com per a altres formes d'organització empresarial.

Pel que fa a la recerca d’ocupació, com interpreten els i les joves treballar en entitats sense ànim de lucre?

Des de Barcelona Activa impulsem el programa #TransformESS, que permet a persones joves conèixer els valors i els models econòmics que impulsa l’economia social i solidària. Durant el 2021, 1.393 persones joves han participat. No disposem de dades que ens permetin identificar una determinada tendència entre el jovent cap a aquest tipus de models econòmics, però sí que creiem important la seva difusió, per donar a conèixer aquesta economia tan plural que conforma la riquesa de la nostra ciutat.

Afegeix un comentari nou