'Escàner de les Finances Ètiques', eina per mesurar el compromís del sector financer amb els principis ètics

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
‘Escàner de les Finances Ètiques’ és una eina que serveix per mesurar quines entitats financeres compleixen els principis de les finances ètiques. Font: Finançament Ètic i Solidari.
L'‘Escàner de les Finances Ètiques’ és una eina que serveix per mesurar quines entitats financeres compleixen els principis de les finances ètiques. Font: Finançament Ètic i Solidari.
Amb el projecte ‘Escàner de les Finances Ètiques’ es pretén incentivar a les entitats financeres a que respectin els principis de les finances ètiques. Font: Finançament Ètic i Solidari.
Amb el projecte ‘Escàner de les Finances Ètiques’ es pretén incentivar les entitats financeres a què respectin els principis de les finances ètiques. Font: Finançament Ètic i Solidari.

'Escàner de les Finances Ètiques', eina per mesurar el compromís del sector financer amb els principis ètics

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

L’Observatori de les Finances Ètiques presenta un mecanisme que promou la responsabilitat i la consciència de les entitats financeres.

L’associació Finançament Ètic i Solidari (FETS), una organització que treballa per impulsar les finances ètiques i solidàries, ha desenvolupat al seu ‘Observatori de les Finances Ètiques’ el projecte ‘Escàner de les Finances Ètiques’, una eina que per primer cop pot avaluar l’aplicació dels principis ètics del sector financer. D’aquesta manera, ensenya la realitat de les entitats financeres, deixant de banda els seus missatges publicitaris.

El projecte 'Escàner de les Finances Ètiques' és una metodologia que, a partir d’indicadors mesurables, avalua com interactuen els cinc principis de les finances ètiques amb els diferents elements i funcionaments d’una entitat financera.

Cinc principis de les finances ètiques

Aquests cinc principis són els següents:

  • El principi d’exclusió, que garanteix que no es financen projectes que vulnerin els drets humans o ambientals.
  • El principi de compromís, que assegura que els estalvis es destinen a l’economia real i tenen un impacte positiu en les persones i l’ambient.
  • El principi de transparència, amb el qual la informació i dades de l’entitat i les operacions realitzades són accessibles.
  • El principi de participació, que exigeix un sistema de presa de decisions democràtic.
  • I, l’últim, el principi de coherència, que implica traslladar aquests valors al funcionament integral de l’organització.

A l’eina s’han establert quinze indicadors que avaluen el funcionament de les organitzacions financeres segons els principis esmenats. Aquest sistema s’ha realitzat a partir de fonts públiques i contrastables, com llistats d’institucions públiques o grups d’investigació, o fins i tot les mateixes entitats financeres.

Aquests indicadors analitzen aspectes com les polítiques de finançament, el model de governança, l’accés a la informació o el funcionament quotidià de les entitats. Fent una ponderació de la informació de cadascun dels indicadors, la metodologia extreu el grau de compromís de les entitats financeres tant en termes globals com de cada principi.

Per fer més accessible la informació al conjunt de la ciutadania, l'associació ha desenvolupat l’eina en format web, on es presenten les dades de manera gràfica i es poden consultar els resultats de les principals entitats financeres. “Nosaltres volem que aquesta eina sigui un incentiu per a les entitats financeres i aconseguir un sector financer més ètic i responsable”, ha manifestat Sergi Salavert, responsable del projecte ‘Escàner de les Finances Ètiques’.

Lluita contra el blanqueig ecològic

Les campanyes de greenwashing o blanqueig ecològic que el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu ha definit com a “pràctica per obtenir un avantatge competitiu deslleial comercialitzant un producte financer com respectuós amb el medi ambient quan, en realitat, no compleix els requisits mediambientals bàsics” i altres estratègies són cada cop més freqüents per atreure una ciutadania més crítica i informada.

Aquesta realitat genera un greu problema, tant per a les entitats veritablement compromeses com per a les persones i organitzacions consumidores. Per aquest motiu, el projecte 'Observatori de les Finances Ètiques' ha creat aquesta eina, per poder oferir una anàlisi objectiva de les pràctiques reals de les entitats financeres, contrastant els missatges publicitaris amb la realitat.

Afegeix un comentari nou