Impost de societats: què he de saber?

Autor/a: 
Noe Álvarez - Montse Mateo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Impost de societats: què he de saber?

Autor/a: 
Noe Álvarez - Montse Mateo

Resum: 

A finals de 2014, es va aprovar la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats, que obligava totes les entitats a presentar l'Impost. Des d'aleshores i gràcies a la pressió de les entitats, s'han anat produint canvis sobre aquesta obligatorietat.

Què ha canviat?

Durant els darrers mesos, són diversos els canvis que s'han succeït la legislació que afecta l'Impost de Societats. Abans de 2015, no havien de presentar l'impost les entitats parcialment exemptes que no feien activitat econòmica i complien els tres requisits següents:

  • Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals.
  • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals.
  • Que les rendes no exemptes estiguessin sotmeses a retenció.

Les rendes exemptes en aquest règim són les que corresponguin a l'objectiu social de l'entitat, sempre que no siguin obtingudes a partir d'una activitat econòmica, és a dir, de la venda de béns o prestació de serveis. A la pràctica, estarien exemptes les subvencions, donacions i quotes de socis.

La Llei 27/2014 de l’Impost de Societats resultant de la Reforma fiscal va eliminar aquests supòsits, obligant totes les entitats a presentar l’impost, sense cap excepció:

El passat 10 de febrer, però, el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro va obrir la porta a la recuperació dels supòsits d’exempció de l'Impost de Societats, si més no per a aquelles entitats que no superessin els 50.000 euros d’ingressos anuals.

Al cap de pocs dies, el dia 28 de febrer, el Govern va publicar la modificació de la Llei de l'Impost de Societats que permet que, en determinades condicions, les entitats amb menys de 50.000€ d'ingressos quedin exemptes de l’impost. Aquesta és la normativa actualment vigent.

Més recentment, el passat 22 d’abril, el ministre Cristóbal Montoro s'haVIA mostrat obert a revisar l’obligació de presentar l’Impost de Societats per part de les entitats de menys de 100.000 euros d'ingressos, encara que tinguin activitat econòmica. Ho va fet arran d'una interpel·lació urgent plantejada pel grup parlamentari català.

En aquest sentit, l'oposició va presentar dues esmenes a la Llei de mecanismes de segona oportunitat en què es demanava que quedessin exemptes les entitats amb menys de 100.000 euros d'ingressos, amb independència de si feien o no activitat econòmica.
Malgrat la predisposició mostrada inicialment pel ministre Montoro, el passat 14 de juliol, el Senat va rebutjar totes dues esmenes.

A qui afecta? I quan?

L’obligatorietat de presentar l’Impost de Societats recau ara sobre totes les entitats que no fan activitat econòmica i compleixen els tres requisits següents:

  • Que els seus ingressos no superin els 50.000 euros anuals.
  • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 euros anuals.
  • Que les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

L’impost s’ha de presentar dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització de l’exercici econòmic de l’entitat. El més habitual és que l’exercici econòmic de l’entitat vagi de gener a desembre: en aquest cas, l’impost es presentarà entre l´1 i el 25 de juliol de 2016.

Què implica haver de presentar l’Impost?

Per poder confeccionar l’impost, cal que les entitats portin comptabilitat de partida doble des de l’inici de l’exercici.

Que l’impost surti a pagar o no dependrà del resultat de l'activitat econòmica (no exempta) que l’entitat hagi tingut durant l’exercici, és a dir, ingressos menys despeses de la part que tributi.

Com han reaccionat les entitats?

Quan es va aprovar la reforma fiscal, les entitats van estar denunciant que l'obligatorietat que requeia sobre totes les entitats no tenia cap avantatge per a la gestió sinó que, ben al contrari, la dificultava i, fins i tot, posava en perill la supervivència de moltes entitats.

En aquest sentit, CiU va presentat al Congrés una proposició de llei en què demanava el manteniment dels supòsits d’exempció de l’impost.

A primers de febrer, 14 federacions i plataformes es van manifestar en contra de la reforma i van exigir el manteniment dels supòsits però també l’establiment d’un nou marc fiscal per a les associacions.

I com puc rebre més informació?

Afegeix un comentari nou