La composició de les cooperatives és paritària segons l'edició de Barcelona del V Baròmetre Cooperatiu

Colectic
La informació del document es pot completar amb el Baròmetre amb Valor Social Font: Cooperatives de Treball de Catalunya
La informació del document es pot completar amb el Baròmetre amb Valor Social Font: Cooperatives de Treball de Catalunya

La composició de les cooperatives és paritària segons l'edició de Barcelona del V Baròmetre Cooperatiu

Colectic

Resum: 

Altres dades que es desprenen de l'informe són que les dones representen la meitat de les persones que formen part dels consells rectors i el 70% dels càrrecs intermitjos.

Segons l'estudi, el 64% de les persones que treballen en cooperatives són dones, percentatge que disminueix en les cooperatives amb menor nombre de persones treballadores i que és més elevat en aquelles que en tenen més.

En els darrers 3 anys, el percentatge de dones que treballen en cooperatives manté una tendència a l'alça, i també es pot apreciar que un 3% de les cooperatives estan formades només per dones, sobretot quan són petites o mitjanes.

El V Baròmetre Cooperatiu en la seva edició de Barcelona el publica la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya recollint les dades extretes de les respostes a l'enquesta anual proposada per l'entitat a les cooperatives que té sota el seu paraigua. Divideix la informació segons quatre àmibits que són el societari, el laboral, l'empresarial i l'econòmic i financer.

Aquesta edició del Baròmetre Cooperatiu té com a objectiu promoure el coneixement de les cooperatives federades de la capital catalana. Les dades que presenta ajuden a detectar canvis i tendències, una informació que es pot completar amb la versió completa del sector cooperatiu al Baròmetre amb Valor Social.

Per a més informació, consulta el document.

Afegeix un comentari nou