La necessitat de regular els preus del lloguer

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dani Gallart
L’estudi evidencia que cal buscar fórmules que evitin o mitiguin les conseqüències negatives amb una regulació que protegeixi els i les llogateres. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
L’estudi evidencia que cal buscar fórmules que evitin o mitiguin les conseqüències negatives amb una regulació que protegeixi els i les llogateres. Font: Unsplash.
A la vegada també vol garantir el dret al benefici raonable de les persones propietàries. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
A la vegada també vol garantir el dret al benefici raonable de les persones propietàries. Font: Unsplash.
L’informe remarca que la regulació de preus no dona la solució completa, però es una mesura clau per resoldre la situació d’emergència actual. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
L’informe remarca que la regulació de preus no dona la solució completa, però es una mesura clau per resoldre la situació d’emergència actual. Font: Unsplash.

La necessitat de regular els preus del lloguer

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

Un informe elaborat per 26 persones expertes remarca la importància d’establir uns màxims per garantir un habitatge digne a tota la ciutadania.

El document de la comissió d’estudi sobre la regulació dels lloguers a Barcelona evidencia que cal regular els preus, i el més important és pensar com fer-ho. Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, assegura que aquest informe ha estat el més rigorós fet fins al moment a l’Estat Espanyol sobre la regulació de preus i compta amb les ponències de 26 persones expertes de diferents camps, tendències i procedències.

“A més de ser l’estudi més rigorós que s’ha fet mai, aborda la regulació des de diferents punts de vista i des de diversos àmbits de la mà de persones expertes. Així mateix, desmenteix alguns dels missatges més repetits contra la regulació de preus i finalment conclou que cal regular el preu dels lloguers”.

Pel que fa a la manera de regular els lloguers, l’estudi evidencia que cal buscar fórmules que evitin o mitiguin les conseqüències negatives amb una regulació que protegeixi els i les llogateres i a la vegada garanteixi el dret al benefici raonable de les persones propietàries entenent l’habitatge no com una mercaderia sinó com un dret fonamental.

L’informe remarca que la regulació de preus no dona la solució completa, però es una mesura clau per resoldre la situació d’emergència actual. D’altra banda, el document assenyala que la mesura de regulació ha d’anar acompanyada d’altres polítiques públiques claus per resoldre l’emergència habitacional.

“Aquesta regulació faria que els preus no continuïn pujant, ja que en els darrers 5 anys han pujat 30 vegades més que els sous. D’altra banda, s’han de fomentar baixades moderades, ja que ara mateix hi ha moltes famílies que destinen la meitat dels ingressos a pagar el lloguer”, aclareix Arcarazo.

Per tal de complir els drets de les persones llogateres i el de les propietàries s’ha conclòs que la regulació s’hauria d’acompanyar d’uns indicadors clars que analitzin com està funcionant i s’hauria d’actualitzar per adaptar-se a les circumstàncies. Així mateix, també s’hauria d’acompanyar de mesures complementàries, com per exemple, ajudes a la rehabilitació o incentius fiscals.

Amb aquestes mesures s’evitarien alguns dels riscos que les persones expertes han alertat que es poden derivar de la regulació dels lloguers, com el creixement del mercat negre o el deteriorament del parc d’habitatge.

“L’informe recalca que és important invertir més recursos en un parc d’habitatge de lloguer, però és una mesura que portarà temps, i ara el 98% del mercat està en mans privades. Per tant, el primer és regular aquest mercat”, assegura la portaveu.

Altres mesures complementàries

Tot i que la regulació del lloguer és fonamental per garantir el dret a l’habitatge, l’estudi deixa clar que només és una de les mesures que s’han d’establir i que s’ha de complementar amb altres, com l’augment de la inversió o la creació d’un parc públic de qualitat.

El mercat del lloguer de Barcelona i l’àrea metropolitana actualment està tensionat, amb moltes famílies que destinen una mitjana del 40% dels seus ingressos a pagar el lloguer, quan hauria de ser com a màxim del 30%.

Aquesta situació és el resultat de molts anys de polítiques que han buscat el benefici de l’especulació per davant del benestar de la ciutadania, com si la regulació de preus fos aliena al marc europeu.

“L’informe es fixa en maneres diferents de regular amb exemples de bones pràctiques a Alemanya, Portugal, França, Àustria, Irlanda i ciutats com Nova York, París i Berlín que són una mostra empírica de que la regulació de preus funciona”, explica Aracarazo.

Per aquest motiu, és fonamental aplicar polítiques d’habitatge valentes des de totes les institucions, incloses les municipals, així com considerar l’habitatge com un dret i no com una mercaderia.

Fal·làcies i proves incompletes

El Sindicat de Llogateres també denúncia que encara hi ha molts espais fora de l’àmbit acadèmic i menys rigorosos que continuen exposant pronòstics amb informació tendenciosa sobre la regulació dels preus de lloguer.

En aquest sentit, encara es citen casos individuals o dades que semblen confirmar la veritat d’una certa posició o proposició, alhora que s’ignora una important quantitat d’evidències de casos relacionats o informació que pot contradir la proposició.

“Hi ha molta gent que opina com si fos experta, exposant arguments que en la seva majoria són fal·làcies de proves incompletes, amb casos molt concrets per dir que la regulació no funciona”, alerta Arcarazo.

“L’informe és important perquè desmenteix aquests arguments, d’aquesta gent que és contractada com neutral, però no ho és, ja que actua com a part interessada de les immobiliàries”, afegeix la portaveu.

“En aquest marc de bombardeig mediàtic, l’estudi és molt rellevant perquè engloba la opinió d’experts, tendències i procedències molt variades, es a dir, inclou tant ponències del Sindicat de Llogateres, com de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, com d’immobiliàries”, apunta Arcarazo.

Així mateix, les conclusions d’aquesta comissió desmenteixen alguns dels missatges més repetits contra la regulació de preus i conclou que cal regular el preu dels lloguers.

Afegeix un comentari nou