La UNESCO declara el cooperativisme alemany Patrimoni Cultural Immaterial

Ravalnet
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La UNESCO declara el cooperativisme alemany Patrimoni Cultural Immaterial

Ravalnet

Resum: 

Reconeix així l'aportació mundial i transformadora del moviment cooperatiu alemany. La decisió va ser adoptada a finals de 2016 a Etiòpia, on 11 nous elements van ingressar a la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

La història i la dimensió actual del moviment cooperativista alemany, concretament la seva idea i la pràctica dels interessos comuns, ha estat inclosa a la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, en una decisió adoptada pel seu Comitè Intergovernamental el passat 2 de desembre, a la ciutat d'Addis Abeba a Etiòpia.

La UNESCO considera patrimoni immaterial "les tradicions orals, espectacles, usos socials, rituals, actes festius, coneixements i pràctiques relatius a la naturalesa i l'univers, i sabers i tècniques vinculats a l'artesania tradicional". Cada any, el Comitè Intergovernamental es reuneix per avaluar les candidatures i decidir sobre les propostes fetes pels estats part de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de 2003.

La representació alemanya a la UNESCO hi va presentar la candidatura "La idea i la pràctica de mancomunar interessos col·lectius en cooperatives", que finalment va ser acceptada i ha entrat a formar part de la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

La candidatura defensa que "una cooperativa és una associació de voluntaris que subministra serveis d'índole econòmica, social o cultural als seus membres amb vista a millorar el seu nivell de vida, resoldre problemes comuns i propiciar canvis positius". Afegeix que "les cooperatives construeixen comunitat gràcies als interessos i valors compartits pels seus membres, generant solucions innovadores a problemes molt diversos de la societat: des de la creació de llocs de treball al suport a persones grans, la revitalització urbana o l'execució de projectes d'energies renovables".

Afegeix un comentari nou