L'economia solidària tornarà a ensenyar el cor

Ravalnet
Balanç Social 2018 Font: XES
Balanç Social 2018 Font: XES
FESC 2017 Font: XES (Flickr)
FESC 2017 Font: XES (Flickr)

L'economia solidària tornarà a ensenyar el cor

Ravalnet

Resum: 

El 4 de juny es va engegar la campanya del Balanç Social 2018. Les organitzacions que vulguin anar més enllà de l'avaluació econòmica, poden mesurar el seu impacte social, ambiental i de bon govern amb aquesta eina de la XES.

150 entitats van 'ensenyar el cor' la primavera del 2017, és a dir, van fer el balanç social. Enguany, ho podran tornar a fer, però serà del 4 de juny al 22 de juliol. Des de la Xarxa d'Economia Solidària (XES) han explicat que aquest endarreriment és degut a diverses novetats que inclou la campanya 2018. Una d'elles és que les organitzacions de l'economia social i solidària de tot l'estat espanyol podran emprar aquesta eina per mesurar el seu impacte. Des de la XES i REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria) han estat treballant per tal que més de 500 entitats puguin utilitzar la plataforma tecnològica del balanç social.

El Balanç Social 2018 inclou noves preguntes i indicadors i ofereix nous documents de suport. També incorpora un nou servei afegit a l’elaboració del balanç: l'anàlisi de resultats amb propostes de millora. Es tracta d'un informe amb recomanacions, que permetrà a les organitzacions establir compromisos de millora per l’any vinent.

El balanç social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern, que la XES posa a l'abast de les organitzacions de l'ESS. La democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional són els àmbits que analitza. El balanç es realitza a través d'un qüestionari que respon l'empresa i també ofereix qüestionaris anònims per a persones treballadores, empreses i/o persones usuàries o clientes i persones voluntàries.

La idea és que les organitzacions facin servir els resultats per millorar internament, així com, per preparar la seva memòria de responsabilitat social.

Afegeix un comentari nou