Les 16 mesures de la Taula del Tercer Sector Social contra la crisi de la Covid-19

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dani Gallart
L’actual crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha evidenciat els principals problemes socials que afecten a la societat. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
L’actual crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha evidenciat els principals problemes socials que afecten a la societat. Font: Unsplash.
Un dels principals problemes actuals és l'accés a un habitatge digne. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Un dels principals problemes actuals és l'accés a un habitatge digne. Font: Unsplash.

Les 16 mesures de la Taula del Tercer Sector Social contra la crisi de la Covid-19

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

Garantir el dret a l’energia, crear un fons extraordinari per a la infància i l’adolescència i avançar cap a un model d’atenció comunitària són algunes de les propostes.

L’actual crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha evidenciat els principals problemes socials que afecten a la ciutadania i n'ha agreujat els efectes. Ha portat al límit les condicions de vida de molts col·lectius vulnerables. Per aquest motiu, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha proposat al Govern 16 mesures que donen resposta a la crisi social actual.

“Hem treballat les mesures amb les diferents federacions amb l’objectiu de revertir la situació provocada per aquesta crisi”, explica Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector. Alsina alerta que han de treballar conjuntament amb el Govern per poder implementar aquestes mesures, que són les que poden ajudar a fer les coses diferents per millorar la situació.

“Totes les mesures són imprescindibles, però ara ens hem de focalitzar en la pobresa i en el problema amb l’habitatge. Abans de la crisi, només a l’àrea metropolitana de Barcelona ja teníem un milió de persones amb problemes habitacionals, ara la situació s’agreuja encara més”, apunta Alsina. “Sabem que la competència és de l’Estat, però s’ha de treballar amb el Govern per insistir-hi i perquè s’apliqui urgentment un parc d’habitatge social”, afegeix Alsina.

1. Assegurar la garantia d’ingressos en quantia i cobertura.

A banda de l’Ingrés Mínim Vital amb la Renda Garantida de Ciutadania, la Taula remarca que s’ha de garantir un sistema que arribi a totes les persones que ho necessitin, de forma àgil, facilitant els tràmits i la gestió de la prestació, i que arribi a cobrir les necessitats econòmiques per garantir una vida digna.

2. Incidir a l’Estat en l’aplicació urgent d’una regulació del preu del lloguer i establir mesures d’increment del parc d’habitatge social a través d’un nou Pla Nacional de l’Habitatge a Catalunya.

Es demana l’accés a un habitatge digne i assegurar els mínims vitals i d’independència personal a través de la coordinació de les administracions públiques com Govern de l’Estat, el de la Generalitat i els de les administracions locals.

3. Garantir el dret a l’energia i prendre mesures per fer front al deute.

La Taula assenyala que les actuals mesures no eviten l’acumulació del deute de les llars, sinó que el posposen. Durant el confinament, aquest deute dels pagaments dels subministres s’haurà duplicat perquè s’haurà sumat més població.

4. Assegurar el finançament destinat a la inserció laboral de col·lectius vulnerables.

Es demana que la Generalitat incrementi el pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació, projectes de formació i inserció laboral essencials amb l’objectiu que les persones amb discapacitat, amb problemes de salut mental, dones, joves, persones migrades, i més grans de 50 anys puguin tornar al mercat laboral.

5. Incrementar la contractació reservada i la concertació.

La institució demana que els mercats reservats serveixin per reactivar l’ocupació de col·lectius més vulnerables i que la Generalitat compleixi amb el compromís recollit a la Llei de mesures fiscals i financeres per al 2020 d’aprovar una llei de concertació en els serveis d’atenció a les persones.

6. Crear un fons extraordinari per a la infància i l’adolescència.

Cal un fons alimentat per les transferències a les comunitats autònomes, per altres fons d’ingressos europeus i pròpies del govern català per crear una reserva que mitigui els efectes presents i futurs sobre la infància i l’adolescència de Catalunya. Abans de la crisi, 1 de cada tres infants, el 28%, ja eren un dels col·lectius més afectats per la pobresa.

7. Revisar, actualitzar i incrementar la Cartera de Serveis i les tarifes.

Es proposa que no es financiïn serveis essencials d’atenció a les necessitats de les persones a través d’una eina precària com les subvencions i cal activar serveis en els col·lectius que històricament han quedat més marginats. La Taula remarca el seu suport a les mesures i reivindicacions que la patronal del sector i la Confederació Empresarial del Tercer Sector defensen en les taules de negociació i davant l’administració en l’àmbit de les seves competències.

8. Desenvolupar i dotar econòmicament els plans d’integració social i sanitària ja dissenyats com el PINSAP, el PAISS i l’ENAPISC.

L’òrgan insta a accelerar aquests plans i dotar-los de finançament amb l’objectiu d’evitar que la situació empitjori a mitjà i llarg termini. D’altra banda, les entitats socials de la xarxa assistencial que compten amb atenció sanitària han de ser incloses en els mecanismes de planificació i execució en un únic sistema sanitari universal de sanitat pública.

9. Fer polítiques integrals, empoderadores i centrades en la persona.

La Taula apunta a planificar respostes integrals el màxim de dignificants perquè les persones siguin autònomes gestionant les seves pròpies necessitats.

10. Avançar cap a un model d’atenció comunitària.

Es proposa un model d’atenció comunitària amb un treball en xarxa amb les entitats socials per donar resposta a les necessitats de cada territori i de cada barri, adaptant-se a les realitats locals en la línia de les directives europees.

11. Incrementar els compromisos ja establerts en els pressupostos 2020 en matèria de polítiques socials.

La Taula demana augmentar substancialment els recursos del 2020 i el 2021 per a l’atenció social, tant recursos directes per a les persones més vulnerables com incrementar serveis socials que ajudin a la recuperació de la ciutadania.

12. Dissenyar mesures transformadores i de canvi estructural.

Es proposa crear mesures en clau de canvi global, de transformació a llarg termini i que donin una resposta de canvi als problemes estructurals. Es vol potenciar un desenvolupament econòmic amb l’objectiu d’aconseguir un creixement de la productivitat i un repartiment equitatiu i sostenible mediambientalment, en la línia de l’Agenda 2030 per als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

13. Augmentar la cooperació i el treball conjunt dels serveis socials bàsics i les entitats socials.

La institució demana aprofundir en la coordinació, la cooperació i el treball conjunt, posant en valor el servei públic de primera línia que realitzen les entitats socials. També es volen establir sistemes d’informació sòlids, sobretot en l’àmbit de l’atenció a la pròpia llar i en l’entorn comunitari.

14. Reconèixer i prestigiar el paper de l’acció social.

Es demana donar als serveis socials el prestigi que mereixen i reconèixer el paper de les entitats socials com a agents de servei públic, amb la legitimitat i els recursos necessaris per garantir el seu funcionament. D’altra banda, la Taula apunta a disposar d’un Pla Estratègic dels Serveis Socials que inclogui els efectes, les fortaleses i les debilitats aflorades durant la crisi sanitària.

15. Avançar cap a un model que prioritzi la subsidiarietat i la coordinació interinstitucional.

Es requereix posar al centre l’atenció a les persones i poder prendre les decisions tan a prop com es pugui de la ciutadania de forma eficient. Per aquest motiu, cal una coordinació adequada i que es complementi a través dels diferents actors.

16. Garantir la interlocució directa i regular entre el Tercer Sector Social i les administracions públiques.

La Taula demana el reconeixement de les entitats en el seu paper com a servei públic. Es proposa que es tingui en compte al Tercer Sector en tots els òrgans de presa de decisió i coordinació que afectin les persones a les quals atenen, acompanyat de l’impuls d’una llei del Tercer Sector Social.

Afegeix un comentari nou