Les entitats no lucratives i les participacions de loteria

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Les entitats no lucratives i les participacions de loteria

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Una forma de captar fons per a les entitats no lucratives són els donatius mitjançant les participacions de loteria, però s’haurà de tenir en compte diferents requisits.

Quan s’apropa el Nadal moltes entitats no lucratives recapten fons amb un recàrrec o donatiu a les butlletes, a través de la venda de participacions de la loteria de Nadal. Per procedir a la venda de participacions de loteria, és necessària l’autorització de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE) que es demanarà a l’administració de loteries mitjançant un full de sol·licitud.

Una vegada autoritzada la venda de paperetes amb recàrrec i prèviament a la venda s’efectuarà el dipòsit dels bitllets a la entitat bancària autoritzada. L’increment del recàrrec o donatiu no pot ser superior al 20% de la participació i les participacions s’estendran amb la seva corresponent matriu, numeració correlativa única i el segell de l’entitat.

El 28 de desembre de 2013 va entrar en vigor la Llei 16/2012, que inclou una retenció del 20% en els premis de més de 2.500 euros. A les participacions ha de figurar que els premis superiors a 2.500 euros per dècim tindran una retenció del 20%, que serà prorratejada a les participacions en proporció corresponent al seu valor nominal.

En el cas de que el dècim sigui premiat i l’import del dècim superi els 2.500 euros, per tal d’evitar impagaments tributaris, abans de cobrar el premi es practicarà automàticament la retenció del 20%.

Prèviament a la venda de les butlletes, l’entitat emissora haurà d’entregar a la SELAE una relació detallada del número de talonaris, el total de participacions amb el seu valor i una fotocòpia del resguard del dipòsit dels dècims.

Finalment, en el supòsit de que el premi sigui superior a 2.500 euros per dècim, una vegada sigui efectiu el pagament l’entitat gestora haurà d’identificar els premiats de cadascuna de les participacions.

Afegeix un comentari nou