Les entitats petites han d’estar obligades a presentar l’Impost de Societats?

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les entitats petites han d’estar obligades a presentar l’Impost de Societats?

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

Cada cop són més les veus que denuncien la injustícia que suposa per a les entitats més petites veure's obligades a presentar l'Impost de societats, amb totes les dificultats de gestió que això implica.

Proposició de llei per recuperar els supòsits d’exempció

El passat 14 de gener, el grup parlamentari català (Convergència i Unió) va presentar al Congrés dels Diputats una proposició de llei que busca recuperar l’exempció de l’impost de societats per a les entitats petites.

En la seva exposició de motius, la proposició lamenta que totes les entitats -especialment les més petites- veuran com es complica i s’encareix la seva gestió diària a causa de la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats que les obliga a presentar l’Impost amb independència del seu volum pressupostari i de si fan activitat econòmica o no.

El grup català recorda que, abans d’aquesta nova normativa, no estaven obligades a presentar l’impost les entitats parcialment exemptes que no feien activitat econòmica i complien els tres requisits següents:

  • Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals.
  • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals.
  • Que les rendes no exemptes estiguessin sotmeses a retenció.

La nova llei de l’Impost de Societats va eliminar aquests supòsits, motiu pel qual ara mateix totes les entitats queden obligades a presentar l’Impost.

La proposició de CiU entén que aquesta obligació és injusta per a les entitats perquè els imposa unes càrregues administratives i econòmiques que no són proporcionals al volum de moltes d’elles ni a la seva activitat.

En aquest sentit, la proposició demana que es recuperin els tres supòsits eliminats i, per tant, l’exempció de l’Impost de Societats per a aquelles entitats que els compleixin.

El Consell Municipal d’Associacions de Barcelona, contra la Llei de l’Impost de Societats

El passat 19 de gener, el plenari del Consell Municial d'Associacions de Barcelona va aprovar una resolució de rebuig a la Llei 27/2014 sobre l'impost de societats, presentada pel Consell d’Associacions de Barcelona.

La resolució recorda que la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, en eliminar els supòsits d’exempció, obliga les entitats no només a presentar l’Impost l’any 2016 sinó a portar des d’ara mateix una comptabilitat de partida doble.

En aquest sentit, denuncia que aquesta llei equipara les entitats amb una societat mercantil i que, a més, no suposa cap avantatge per a la gestió sinó que, ben al contrari, dificultarà la supervivència de les associacions i la promoció de l’interès general.

Per tot plegat, el document fa una crida a entitats i poder públics perquè defensin el manteniment dels supòsits d’exempció que la nova llei ha eliminat.

Els riscos de no recuperar l’exempció

En un article recentment publicat al bloc de Xarxanet, l’economista Irene Borràs també denunciava la injustícia que suposa per a les petites entitats haver de presentar l’impost amb totes les conseqüències que això comporta.

Com, aquestes entitats, han de presentar l’impost de societats i portar una comptabilitat per partida doble!? No m’entra al cap com persones que no han portar mai una comptabilitat ara podran presentar impost sobre societats. Pagant una gestoria amb pressupostos anuals de 3.000 euros?
Irene Borràs, economista i directora de CAUSES that change the world.

Sense negar la necessitat de professionalitzar les entitats, Irene Borràs alerta que l’actual regulació pot portar moltes entitats a viure al marge de la legalitat sense accés a subvencions, a desaparèixer o a constituir-se com a agrupacions de persones sense figura jurídica per poder continuar amb les seves activitats.

Comentaris

Totalment d'acord. Crec que cal fer força per aconseguir-ho. Nosaltres ens trobem en aquets cas i ens plantegem el que dieu: llençar la toallola o il.legalitat. Ja n'hi ha prou amb l'esforç que fa tothom per gestionar mitjanament be ua petita associació voluntarista pel be comú.

Gracies.

Afegeix un comentari nou