Marca fins socials!!

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Marca fins socials!!

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Marcar la casella solidària a la declaració de la renda significa destinar el 0,7% dels teus impostos a programes socials.

Quan es marca la X solidària a la declaració de la renda es participa activament a decidir el destí del 0,7% dels impostos i emprar-los per a projectes socials que realitzen ONG.

Gràcies a totes les persones que van marcar la casella solidària a la declaració de la Renda 2009 es van invertir 205 milions d’euros per finançar els següents programes:

  • Atendre situacions de necessitat i/o marginació de persones majors de seixanta-cinc anys
  • Persones amb discapacitat, dones, família, infància i joventut
  • Persones afectades per problemes de drogodependència
  • Poble gitano, població reclusa i ex reclusa
  • Refugiats i asilats, migrants
  • Víctimes del terrorisme
  • Persones afectades pel VIH/SIDA
  • Actuacions integrals contra l'exclusió social i per a l'eradicació de la pobresa
  • Altres actuacions de solidaritat social per cobrir necessitats d'interès general

Marcar la casella de fins socials a la renda no suposa cap cost econòmic al contribuent, ja que la quantitat resultant sigui a ingressar o retornar en cap cas es modificarà.

El fet de no marcar la casella solidària significa delegar a l’Estat l’assignació d’aquests diners.

Afegeix un comentari nou