Marta Rebollar: "La formació és indispensable per fomentar la inquietud pel cooperativisme"

Colectic-comunitari
Autor/a: 
Alejandra Sanchez
Després dels resultats molt positius de l'experiència formativa d'enguany, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya ja estan preparant les següents edicions dels Itineraris Educatius. Font: Flickr Direcció General de Joventut. Font: Flickr Direcció General de Joventut
Després dels resultats molt positius de l'experiència formativa d'enguany, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya ja estan preparant les següents edicions dels Itineraris Educatius. Font: Flickr Direcció General de Joventut.

Marta Rebollar: "La formació és indispensable per fomentar la inquietud pel cooperativisme"

Autor/a: 
Alejandra Sanchez
Colectic-comunitari

Resum: 

Més de 3.000 alumnes de secundària s'han format en economia social i solidària i finances ètiques durant aquest curs.

El Departament d'Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, juntament amb l'Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) i la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat), han promogut la creació d'un programa per posar en valor l'economia social i solidària i les finances ètiques en els projectes d'emprenedoria col·lectiva de les matèries d'economia de quart d'ESO i d'emprenedoria a tercer i quart d'ESO.

Aquest programa té com a finalitat incorporar a l'oferta curricular dels centres educatius catalans una formació pràctica i específica sobre economia social i solidària i donar a conèixer com aquesta contribueix a la creació d'empreses democràtiques centrades en les persones, a la generació de treball estable i de qualitat, i al creixement sostenible vinculat al territori.

El projecte es complementa amb la formació per a les docents, impartida pel Departament d'Educació de la Generalitat, i que compta amb els crèdits reconeguts.

Per saber més sobre aquesta proposta de formació, hem parlat amb la presidenta de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya (EscolesCoop) i membre del consell rector de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, Marta Rebollar i Candela.

Per què és important que les joves es formin en economia social i solidària?

L'impuls en la formació en cooperativisme i economia social i solidària és un dels principals reptes que detectem. Gràcies als Itineraris Educatius estem aconseguint que més de 3000 alumnes de tercer i quart d'ESO d'instituts catalans es formin anualment en economia social i solidària, però encara ens queda molt camí per recórrer.

La formació en totes les etapes educatives, ja sigui a l'escola, a l'institut, a la formació professional o al batxillerat i la universitat, és indispensable per fomentar la inquietud pel cooperativisme i l'economia social i solidària de la ciutadania a l'hora d'iniciar projectes, cercar feina, o plantejar la seva forma de consum, entre d'altres.

En què consisteix l'itinerari formatiu del projecte?

L'Itinerari Educatiu d'Economia Social i Finances Ètiques és una proposta didàctica adreçada a l'alumnat de tercer i quart d'ESO que consisteix en un conjunt de cinc mòduls formatius que tracen un recorregut seqüencial per comprendre els aspectes clau d'aquesta perspectiva econòmica. Cadascun dels mòduls té una hora de durada.

L'itinerari s'estructura per mòduls que permeten que cada equip docent pugui inscriure's al nombre de mòduls que consideri oportú. Les docents, a més, disposen dels materials didàctics necessaris per desenvolupar l'itinerari, a més d'una proposta d'activitats per fer a l'aula. També hi ha la versió digital amb els mateixos continguts adaptats a un altre format.

Per què heu escollit els cursos de tercer i quart d’ESO per impartir aquesta formació?

Està pensat per alumnes de tercer i quart d'ESO, perquè teníem clar que volíem tenir incidència formativa als instituts de secundària. No obstant això, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya estem treballant per estendre noves línies formatives en cooperativisme i economia social i solidària a diferents cursos i etapes educatives durant els anys vinents.

La vostra formació en economia social i solidària i finances ètiques està pensada tant per a estudiants com per a docents. Com exploreu aquest doble vessant dels materials?

Els itineraris educatius, i els materials que se'n deriven, estan enfocats a les estudiants.

Pel que fa a les docents, cada estiu es fa una formació adreçada a elles en la que s'explica el contingut i se les capacita per poder traslladar-lo a l'aula. En cas que alguna docent ho prefereixi, s'ofereix també una persona formadora externa que va a les escoles a fer aquesta formació al grup classe que ho desitgi.

Mitjançant l'itinerari també es busca reforçar les competències bàsiques. Com ho feu?

A l'hora de dissenyar l'itinerari s'han tingut molt en compte les competències bàsiques de tercer i quart d'ESO, per tal d'aprofitar les sessions de treball de finances ètiques i economia social i solidària per reforçar altres aspectes que es treballen durant aquesta etapa educativa. De fet, a cada mòdul de l'itinerari, contempla els objectius acadèmics a assolir i la correspondència del contingut amb el currículum pel que fa a àmbit, competències, continguts clau i criteris d'avaluació.

Com han respost els grups d'estudiant a la formació?

La rebuda a la formació és molt bona, tant per part de les estudiants com per part dels equips docents que hi participen. Ha estat interessant observar com curs rere curs, instituts que van participar de la primera edició, repeteixen les formacions a nous grups classe.

I els equips docents?

Els equips docents estan molt agraïts principalment de dos aspectes. Hi ha molt bona rebuda pel que fa als materials didàctics, que són atractius per l'alumnat, però al mateix moment faciliten molt la tasca que docència.

Per altra banda, la formació a equips docents per preparar-los de cara a impartir aquestes sessions també té una bona rebuda.

Afegeix un comentari nou