Nou full de ruta per enfortir l’economia social

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido
L’Estratègia Espanyola d’Economia Social 2023-2027 és un full de ruta per enfortir el sector.  Font: Canva.
L’Estratègia Espanyola d’Economia Social 2023-2027 és un full de ruta per enfortir el sector. Font: Canva.
L’economia social cada cop és més important, sobretot en el context d’incertesa econòmica. Font: Canva.
L’economia social cada cop és més important, sobretot en el context d’incertesa econòmica. Font: Canva.

Nou full de ruta per enfortir l’economia social

Autor/a: 
Sandra Pulido
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

L’Estat espanyol ja compta amb una nova estratègia per regular i fomentar l’economia social per als pròxims anys. Aquest fet mostra que és un sector econòmic cada cop més important.

El Govern espanyol, conscient de la importància de l’economia social dins del desenvolupament socioeconòmic del país, ha aprovat una nova Estratègia Espanyola d’Economia Social 2023-2027. Suposa una continuació de l’anterior estratègia (per al període 2017-2020).

Sens dubte, el govern és conscient del paper tan rellevant que pot tenir l’economia social en la recuperació del país “particularment, en el context d'incertesa econòmica i social en el qual ens trobem a nivell global”, tal com reflecteix el text.

L'estratègia té l’objectiu de ser el full de ruta per als pròxims anys a partir de l’anàlisi del panorama actual. Per això, proposa quatre eixos principals per fomentar i incloure l’economia social dins del sistema financer de l’estat, tenint en compte les particularitats del sector.

Més rellevància de l’economia social

Per tal de configurar l’Estratègia Espanyola d’Economia Social 2023-2027, s’ha fet una anàlisi del context actual. Una de les principals conclusions obtingudes és la desconeixença generalitzada sobre l’economia social tant en la societat com en les institucions (administracions públiques, altres sectors econòmics i universitats, per exemple).

Que aquest sector tingui un paper més rellevant institucionalment és una de les qüestions cabdals que volen resoldre les administracions d’arreu d’Europa. El Govern espanyol, en aquest sentit, proposa revisar la normativa vigent per tal de reconèixer l’economia social en els diversos marcs legislatius i que, d’aquesta manera, no hi hagi barreres jurídiques per les característiques d'aquesta mena d'empreses. També es vol potenciar la seva participació institucional en l’àmbit estatal i internacional.

A més, la normativa inclou que el reconeixement també s’ha de traslladar a la societat a través de campanyes que apropin l’economia social a la ciutadania. En aquesta línia, es proposa analitzar l’impacte del sector per fer-lo més transparent i visible.

Millora de la competitivitat

L’enfortiment de l’economia social també passa -segons l’estratègia- per la seva internacionalització. Per aquesta raó, es volen analitzar les principals necessitats i dificultats en aquesta àrea, per tal que les administracions públiques puguin donar una resposta ajustada, per exemple, amb la publicació de programes d’ajuts específics.

Per aconseguir un sector més competitiu també es proposen diferents accions:

  • Potenciar la transformació digital.
  • Actualitzar les competències i qualificacions del personal treballador en empreses d'economia social.
  • Augmentar la cooperació entre les empreses d’economia social i altres sectors empresarials.
  • Promoure la transformació verda a través de l’eficiència energètica, l’autoconsum o l’economia circular.

L’emprenedoria dins de l’economia social

El text també posa el focus en la necessitat que l’economia social tingui presència en els espais d’emprenedoria. Per això, es proposa incloure-la en els currículums educatius d’estudis universitaris i no universitaris.

En aquesta línia, l’estratègia també considera que és clau que les persones prescriptores en l’àmbit de l’emprenedoria puguin apropar i difondre l’economia social, sobretot a les persones joves. Cal tenir en compte que hi ha una “falta de relleu generacional en les empreses d’economia social i dificultats per atreure els joves a aquest model d'empresa” (tal com recull l’anàlisi feta pel govern).

Avenç cap a la sostenibilitat social i territorial

Com a economia centrada en les persones, aquest sector ha de potenciar els valors socials. El text proposa treballar per la igualtat de gènere en l’accés als llocs de feina i empoderar les dones per a l’accés als càrrecs de responsabilitat. L’economia social també ha de fomentar l’ocupació de qualitat i ha de parar especial atenció en els col·lectius amb situacions de vulnerabilitat i de dificultat en l’accés a la feina, ja que sovint queden exclosos del sistema laboral.

Finalment, l’Estratègia Espanyola d’Economia Social 2023-2027 vol afavorir la cohesió territorial, a través de l’impuls d’empreses que es puguin establir en zones rurals o despoblades.

D’aquesta manera, el govern marca els seus compromisos d’ara endavant per potenciar l’economia social dins del panorama econòmic i social de l’estat.

Afegeix un comentari nou