Nou servei de l’Agència Tributària d’obtenció de certificats tributaris

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Nou servei de l’Agència Tributària d’obtenció de certificats tributaris

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Les administracions públiques ja poden obtenir certificats tributaris de terceres persones.

A la seu electrònica de l’Agència Tributària s’ha inaugurat un nou servei que permet obtenir a les administracions públiques certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries de terceres persones.

L’Agència Tributaria podrà proporcionar els certificats per mitjans telemàtics i de forma immediata a les administracions públiques que ho sol•licitin, sempre i quan tinguin el consentiment de l’obligat tributari o bé estigui contemplat en una llei.

Si l’obligat tributari no està d’acord en qualsevol de les dades del contingut del certificat, tindrà 10 dies, a comptar des de el dia següent de la recepció de dit certificat, per fer les al•legacions corresponents mitjançant un escrit demanant la modificació del certificat.

Entre d’altres, algun dels avantatges que tindran les entitats és que, quan demanin subvencions, ja no hauran d’aportar aquesta documentació ja que serà la administració mateixa qui podrà obtenir els certificats d’estar al corrent de pagament.

Afegeix un comentari nou