Nova guia per assessorar les persones amb discapacitat intel·lectual sobre la renda 2017

Suport Tercer Sector – Econòmic
El Grup Cooperatiu TEB treballa per la inserció laboral de persones amb discapacitat. Font: Grup Cooperatiu TEB
El Grup Cooperatiu TEB treballa per la inserció laboral de persones amb discapacitat. Font: Grup Cooperatiu TEB
La Guia de la Renda 2017 per a persones amb discapacitat es pot consultar a través d'Internet. Font: TEB Grup Cooperatiu
La Guia de la Renda 2017 per a persones amb discapacitat es pot consultar a través d'Internet. Font: TEB Grup Cooperatiu

Nova guia per assessorar les persones amb discapacitat intel·lectual sobre la renda 2017

Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Teb Grup Cooperatiu ha publicat aquest document per aclarir les qüestions, algunes poc conegudes, que afecten aquest col·lectiu i les seves famílies a l’hora de presentar la declaració.

Coincidint amb l’inici de la campanya de la renda, Teb Grup Cooperatiu ha elaborat la ‘Guia útil de la Renda 2017’ adreçada a famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual al seu càrrec.

El document presenta un recull de les preguntes més habituals i aclareix alguns dels conceptes a tenir en compte a l’hora de calcular les diferents deduccions. A més, s’hi poden trobar exemples pràctics així com recomanacions sobre finances i fiscalitat.

A través d’aquesta guia, es posen especialment en relleu algunes qüestions poc conegudes i s’alerta sobre els errors més freqüents a l’hora de presentar la declaració. També s’aconsella a les famílies que comprovin que les declaracions incloguin les deduccions per ‘Mínims per discapacitat’ i l’ajut DAFAS.

Com consultar aquest recurs?

Aquesta guia pot descarregar-se gratuïtament a través d’Internet. També està disponible el document ‘Aspectes bàsics de la declaració de Renda 2017’, adaptat a Lectura Fàcil, on es fa un breu resum dels punts més destacats.

Afegeix un comentari nou