Nova Guia ONG de la Fundació Hazloposible

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Nova Guia ONG de la Fundació Hazloposible

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

La Fundació Hazloposible ha renovat la seva Guia ONG, que ofereix a les entitats socials la possibilitat de ser més visibles a fi d’ajudar-les a captar fons per portar a terme els seus projectes.

La nova Guia ONG de la Fundació Hazloposible és una eina útil per a aquelles organitzacions que vulguin mostrar les seves dades i alhora augmentar la possibilitat de rebre donacions per part de persones, empreses i institucions.

L’actual Guia ONG inclou més de 6.800 entitats amb informació detallada per les mateixes organitzacions. Les associacions i fundacions que participen a la Guia ONG desenvolupen projectes d’acció social, cooperació al desenvolupament, medi ambient, solidaritat i ajuda humanitària.

D’altra banda, les entitats que vulguin poden omplir el camp “Indicadors de transparència” i explicar tota la informació associada a l’entitat. D’aquesta forma es pot ajudar al donant a prendre una decisió sobre a quina ONG realitzarà la donació.

Les ONG subsisteixen gràcies a la confiança de les persones voluntàries, donants i simpatitzants, i això solament es pot mantenir garantint la màxima transparència

Si es vol consultar les recomanacions sobre transparència i codis ètics, la Fundació Lealtad ofereix un conjunt de recomanacions sobre els 9 Principis de Transparència i Bones Pràctiques, basades en matèria de transparència, bon govern i bones pràctiques de gestió de les ONG.

Per formar part de la Guia ONG consulteu aquest enllaç.

Afegeix un comentari nou