Recursos per a perdre la por a la fiscalitat de les entitats juvenils

Ravalnet
Autor/a: 
Marta Pérez Fargas
Les sessions d'assessorament sobre fiscalitat per a entitats juvenils del CRAJ són gratuïtes Font: CRAJ
Les sessions d'assessorament sobre fiscalitat per a entitats juvenils del CRAJ són gratuïtes Font: CRAJ
Durant aquest any la majoria de formacions i assessoraments han estat virtuals. Font: CRAJ
Durant aquest any la majoria de formacions i assessoraments han estat virtuals. Font: CRAJ

Recursos per a perdre la por a la fiscalitat de les entitats juvenils

Autor/a: 
Marta Pérez Fargas
Ravalnet

Resum: 

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona ofereix formacions i assessorament sobre fiscalitat a les associacions.

Quan un grup de persones comença a ajuntar-se per crear una entitat o associació sovint el primer que pensa és en totes les activitats i projectes que podran fer plegades, després en com podran finançar-les, i ja cap al final es pregunten quines seran aquelles obligacions legals i fiscals que hauran de complir.

La fiscalitat és un dels aspectes que les entitats juvenils troben més difícils a l’hora de posar en marxa i fer el seguiment d’una entitat, fins i tot més que els temes de finançament i comptabilitat, és per això que el CRAJ desenvolupa des de fa anys un servei d’assessorament i acompanyament gratuït.

Una vegada registrat el NIF de l’associació, les entitats tenen unes obligacions fiscals amb hisenda que dependran de l’activitat econòmica que desenvolupin. Abans de començar a fer qualsevol tipus d’activitat cal informar a hisenda, i a partir d’aquí cal ser conscients de quins són aquells impostos que afecten la nostra activitat, i tenir-ne clar el calendari de declaracions.

Des del CRAJ ofereixen un acompanyament des de l’inici per veure quines implicacions legals i obligacions a nivell d’impostos els afecten segons el tipus d’activitat. Durant el 2020, dels 230 assessoraments que han fet a nivell global, 45 han estat en temes de fiscalitat i legalitat, i han rebut unes 100 consultes. Aquest any, degut a la situació la majoria dels assessoraments han estat en format virtual.

Al tractar-se d’entitats de base voluntària majoritàriament, la majoria de dubtes i demandes de suport per part de les associacions juvenils són en relació a les excempcions de l’IVA, a l’obligatorietat o no del pagament de l’impost de societats, i en menor mesura sobre temes d’IRPF, ja que només ho hauran de gestionar aquelles entitats que tinguin equip tècnic contractat.

Per resoldre tots aquests dubtes, el CRAJ posa a disposició de totes les entitats i de forma gratuïta una formació anual que ofereix una visió general sobre els aspectes fiscals a tenir en compte, càpsules formatives a mida que responguin a dubtes o demandes de les entitats, assessorament telefònic i recursos online.

Entre els recusos online hi trobem una publicació general sobre la Fiscalitat a les associacions, així com altres recursos específics sobre l’Impost de l’IVA, l’Impost d’activitats econòmiques, l’IRPF, entre d’altres.

Properament, al mes de març del 2021 programaran el Cicle de fiscalitat a les entitats, quatre sessions formatives organitzades amb Torrejussana que aprofundiran en els aspectes fiscals que han de tenir en compte totes les entitats.

Des del CRAJ valoren molt positivament aquest tipus d’assessorament perquè ofereixen una porta d’entrada als coneixements sobre fiscalitat que acaben empoderant a les entitats i a les seves participants que els podran servir al llarg de tota la seva trajectia associativa.

Afegeix un comentari nou