Programes de gestió adaptats al sistema SEPA

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Programes de gestió adaptats al sistema SEPA

Resum: 

El passat 1 de febrer va entrar en vigor el sistema de pagaments SEPA, que unifica els instruments de pagament a la Unió Europea i obliga a actualitzar les eines de gestió de les entitats.

L’entrada en vigor del sistema de pagaments SEPA implica la necessitat d’adaptar les eines amb què les entitats gestionen les quotes dels seus socis, especialment pel que fa a les domiciliacions bancàries.

Per això, Suport Associatiu va posar a disposició de les entitats sòcies del Club de Suport noves versions del seu programari de gestió d’entitats totalment adaptades al sistema SEPA.

Des d’aleshores i malgrat que encara ens troben en un període de moratòria, més de 400 entitats ja han actualitzat els seus programes i estan, de fet, facturant ja les seves quotes d’acord amb la nova normativa des del programa de Gestió de Socis.

Aquest programa inclou un procés que converteix automàticament tots els números de compte en codis IBAN i permet també extreure els mandats que els nous socis han de signar per autoritzar l’entitat a domiciliar rebuts al seu compte.

El proper 10 de juny acaba el període moratòria per a les domiciliacions i, per tant, el sistema SEPA serà ja d’aplicació obligatòria.

Per a més informació, podeu escriure a suport@suport.org.

Afegeix un comentari nou