El Consell de Ministres aprova l'avantprojecte de Llei Integral de l'Economia Social

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Segons l’estat espanyol l’economia social i solidària representa el 10% del Producte Interior Brut (PIB). Font: Canva.
Segons l’Estat espanyol, l’Economia Social i Solidària (ESS) representa el 10% del Producte Interior Brut (PIB). Font: Canva.
Les entitats de l'economia social i solidària contribueixen a millorar la societat. Font: Canva.
Les entitats de l'Economia Social i Solidària (ESS) contribueixen a millorar la societat. Font: Canva.

El Consell de Ministres aprova l'avantprojecte de Llei Integral de l'Economia Social

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

Darrerament, diverses institucions estan aprovant normatives sobre l'Economia Social i Solidària per tal de definir aquest sector que cada cop té més rellevància.

A l'abril, el Consell de Ministres va aprovar l’avantprojecte de la Llei Integral de l’Economia Social, juntament amb l’Estratègia espanyola de l’Economia Social 2023-207. Aquesta nova norma pretén dinamitzar, visibilitzar i consolidar el model productiu de l’economia social. D'aquesta manera, es fa palès l'enfortiment d'aquest sector que, quan els models convencionals trontollen, pren més rellevància.

L'augment del protagonisme de l'Economia Social i Solidària (ESS) es pot observar en el reconeixement que fan les institucions a través de l'aprovació de nova normativa. Aquest fet permet posar negre sobre blanc com s'ha de desenvolupar un sector que ha deixat de ser marginal. En aquest sentit, a finals d'abril l'Organització de les Nacions Unides (ONU) va aprovar en assemblea general la resolució 'Promoure l'economia social i solidària per al desenvolupament sostenible'. Es tracta d'un acord que des de l'organització qualifiquen de fet "històric", ja que permet -entre d'altres- donar una definició de l'ESS, un dels principals objectius que persegueixen les normatives al respecte.

Aquesta resolució se suma a les que també han fet en aquesta línia l'Organització Internacional del Treball (OIT) o l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) a través del document 'Recomanació del consell sobre l'economia social i solidària i la innovació social'. També cal afegir la Llei de l'Economia Social i Solidària de Catalunya, impulsat per l'Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), que es troba en la fase d'audiència i informació pública.

Totes aquestes normatives evidencien que les institucions cada cop tenen més present el model de l'ESS. Per això, en aquest recurs es fa un resum de les implicacions que comporta la darrera aprovació de l’avantprojecte de Llei Integral de l’Economia Social de l'Estat espanyol.

Definició d’entitats que formen part de l’economia social

Un dels principals objectius de les normatives sobre l'ESS és determinar una definició clara que indiqui quines entitats i quines no es consideren dins de l'Economia Social i Solidària. Tal com indica l'avantprojecte: "Amb aquesta iniciativa s'aclareixen, a més, les tipologies i el catàleg d'empreses que integren el sector i que actualment està conformat per cooperatives, empreses d'inserció, centres especials d'ocupació, mútues i societats laborals, entre d'altres".

En aquest aspecte, la normativa afegeix "noves fórmules associatives", que, de fet, ja es contemplen en el marc europeu, com ara les empreses socials (han de reinvertir en l'empresa el 95% dels beneficis obtinguts), tal com reflecteix el text.

L'avantprojecte també preveu una nova definició de col·lectius i persones que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social, aprofundint en els factors que determinen la vulnerabilitat i/o l’exclusió social.

Canvis per a les cooperatives

L’avantprojecte estableix una nova definició del moviment cooperatiu a partir del que estableix l’Aliança Cooperativa Internacional (ICA), organisme federatiu que aplega més de 310 organitzacions de 107 països.

A més a més, per facilitar l’eficàcia i la productivitat d’aquestes entitats, es preveu modernitzar el funcionament dels òrgans societaris i el procés de participació, gràcies a la implementació del vot digital.

D'altra banda, es vol crear el Comitè d’igualtat que s'encarregarà dels plans d’igualtat cooperatius per afavorir i garantir la igualtat de gènere. Les cooperatives, per tant, hauran de disposar d'aquests plans tal com succeeix amb les entitats i empreses ordinàries que tenen més de cinquanta persones treballadores.

Estratègia Espanyola de l’Economia Social 2023-2027

Tal com estableix l'acord aprovat el 2018: "L’Estratègia Espanyola de l’Economia Social respon a la necessitat de tenir en compte i promoure les particularitats de les empreses de l'economia social, així com d'incloure i donar suport a les empreses de l'economia social a través de programes, projectes i fons i en el desenvolupament innovador i sostenible d’un ecosistema financer adequat".

Després de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE), començarà la seva execució donant continuïtat a l’anterior estratègia per al 2017-2020.

Afegeix un comentari nou