Rescat fiscal: 15 mesures i propostes de reforma estructural del sistema impositiu de la Covid-19

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dani Gallart
Es vol crear la taxa Covid per pal·liar els efectes de la pandèmia. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Es vol crear la taxa Covid per pal·liar els efectes de la pandèmia. Font: Unsplash.
També es demana apujar la tarifa del 0,03% actual a com a mínim el 0,06% de l'impost sobre dipòsits de les entitats de crèdit. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
També es demana apujar la tarifa del 0,03% actual a com a mínim el 0,06% de l'impost sobre dipòsits de les entitats de crèdit. Font: Unsplash.

Rescat fiscal: 15 mesures i propostes de reforma estructural del sistema impositiu de la Covid-19

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

La creació d’una renda garantida a tot l’Estat i l'eliminació dels beneficis fiscals son només algunes de les propostes de xoc que podrien arribar a recaptar un mínim addicional de 34.301 milions d’euros anuals.

Davant la incertesa provocada per la crisi de la Covid-19, el sistema econòmic mundial ja ha entrat en crisi. En aquest nou panorama, la fiscalitat pot ser l’eina clau per enfrontar-la. Per aquest motiu, la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària defensa una forma de fer coresponsable, amb l’esforç tributari necessari i amb un caràcter de progressivitat, demanant un esforç més gran a qui més té.

D’aquesta manera l’organització ha presentat 15 mesures de xoc i propostes de reforma estructural acordades amb les plataformes de tot l’Estat, amb més d’un centenar d’entitats socials, cíviques i sindicals espanyoles. Les mesures de xoc tenen l’objectiu de salvaguardar les persones, les famílies i el teixit econòmic, mentre que les mesures a mitjà i llarg termini es realitzen per reorientar l’economia de forma estructural.

1. Impost sobre el Patrimoni

Es pretén rebaixar i igualar el mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni en 350.000 euros i suprimir les bonificacions a la quota, mesura que podria recaptar entre 1.000 i 2.000 milions d’euros addicionals en aquest impost.

2. Impost sobre successions i donacions

Es limiten les bonificacions sobre l’empresa familiar a un màxim del 80% del seu valor (actualment és del 95%) i es suprimeixen les bonificacions a la quota tributària autonòmica.

3. Impost sobre Societats

S’activa un impost sobre els guanys empresarials excepcionals i es marca una tributació mínima efectiva del 15% sobre el resultat comptable, i del 18% per a grans empreses i sector de la banca i hidrocarburs. També s’aplica temporalment en la liquidació de l'Impost de Societats de 2020 i 2021 per a empreses de reduïda dimensió d'un sistema anticipat de compensació de pèrdues ocasionades el 2020.

4. Impost de la Renda de les Persona Físiques (IRPF)

Es redueix la dualitat fiscal de l'IRPF per a la favorable tributació de la renda del capital enfront de la tributació de la renda general, es suprimeix el règim fiscal especial aplicable a les persones treballadores desplaçades a territori espanyol i s’ajorna la presentació de les declaracions trimestrals d’autònoms/es i ajustades als ingressos a compte.

5. Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Es puja 3 punts per a béns sumptuaris, amb un tipus ‘0’ per a determinats productes sanitaris i d’higiene personal i un tipus màxim del 10% per a productes de primera necessitat. També es poden ajornar les presentacions de liquidacions trimestrals per a pimes i persones autònomes.

6. Creació d’una Taxa Covid

Es crea una taxa temporal i extraordinària per pal·liar els efectes de la Covid-19. Amb aquesta mesura es poden recaptar l’1,05% del PIB de la UE cada any, el que representa que en deu anys, només amb aquesta taxa, es podrà finançar tota la despesa causada per la Covid-19.

7. Impost sobre dipòsits de les entitats de crèdit

Es demana apujar la tarifa del 0,03% actual a com a mínim el 0,06% per doblar la seva recaptació i retornar les ajudes rebudes per la banca durant l’anterior crisi econòmica.

8. Taxa Google i grans tecnològiques

Ja que són les gran beneficiàries, es demana la recaptació d’aquesta taxa i es demana avançar les declaracions a compte perquè es facin de forma trimestral. Es pretén activar un impost a l'activitat digital de manera immediata, però amb efecte temporal.

9. Taxa Tobin

Es pretén activar un impost a les transaccions financeres, estenent-lo als productes més especulatius i tòxics. D’aquesta manera es podran frenar riscos més especulatius si es produeixen caigudes de valor en els mercats, a més de la pròpia recaptació.

10. Prohibició de contractació i ajudes públiques a empreses que tenen seus en paradisos fiscals

S’estableixen limitacions a la contractació i a les ajudes públiques a aquelles empreses que tenen seus a paradisos fiscals i s’amplia la llista oficial de paradisos fiscals de la UE amb aquells països que tinguin pràctiques reconegudes de ‘dumping fiscal’.

11. Creació d’un impost sobre les grans fortunes

Es demana consolidar la Taxa Covid creant un impost permanent sobre les grans fortunes per ajustar la tributació i repensar l’actual model de repartiment de riquesa.

12. Creació d’una autoritat fiscal europea i reconeixement dels paradisos fiscals dins la UE

Perquè les mesures fiscals tinguin viabilitat en l’àmbit europeu s’ha de crear una entitat fiscal europea amb competències en la lluita contra l’evasió fiscal. D’aquesta manera es pretén introduir canvis normatius per fer vinculant aquesta mesura a la vegada que s’amplia la llista de paradisos fiscals.

13. Beneficis fiscals

Amb l’objectiu de no perdre cada any 5.501 milions d’euros en beneficis fiscals discutibles entre la Hisenda autonòmica i l’estatal es demana substituir en l’IRPF les reduccions de la base imposable de les aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social per una deducció en quota que elimini la regressivitat de la reducció en la base imposable.

També es pretén eliminar l'exempció de participacions societàries en Impost de Patrimoni i Sucessions, així com substituir l'exempció en l’Impost de Societats per evitar la doble imposició i revisar el règim de les Societats Cotitzades d'Inversió al Mercat Immobiliari (SOCIMI).

A més, es demana modificar la Llei i Reglament d'Institucions d'Inversió Col·lectiva per a incloure un nou requisit que estableixi un límit màxim en el percentatge de participació en una Societat d’Inversió de Capital Variable (SICAV), entre el 2% i el 5% del capital social.

14. Model de futur per als grans impostos

Es vol garantir la progressivitat del conjunt del sistema fiscal, acabar amb la inequitat en el tracte de les rendes del treball front a les rendes del capital, harmonitzar els aspectes clau dels impostos cedits a les comunitats autònomes i reforçar l'anàlisi de la perspectiva de gènere en qualsevol modificació del sistema fiscal.

També es pretén procurar l'acord en l'OCDE per a la progressiva equiparació dels tipus nominals de fons i societats d'inversió (1%) als tipus de les empreses industrials o de serveis i eliminar el règim de les Empreses de Tinences de Valors Estrangers (ETVE), establint un règim d'exempció de dividends i de les plusvàlues obtingudes de la transmissió de societats no residents.

15. Fiscalitat Verda

Es demana redefinir l'ampli catàleg d'impostos mediambientals del país, mitjançant un consens dels governs d'Espanya, de les CCAA i les entitats locals, així com augmentar la tributació del consum dels diferents hidrocarburs i reorientar els beneficis fiscals de les diferents figures tributàries cap a l’assoliment de finalitats mediambientals.

També es pretén aprovar el projecte de llei per crear un impost als articles de plàstic d'un sol ús, aprovar el projecte de llei per crear un impost a l'ús del transport aeri i eliminar els supòsits actuals de no subjecció, exempció i reducció de l'impost especial de determinats mitjans de transport.

Afegeix un comentari nou