Rifes i loteries

Autor/a: 
Maite Torrents
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Rifes i loteries

Autor/a: 
Maite Torrents

Resum: 

L’emissió de participacions de rifes i loteries pot tenir una repercussió fiscal a les entitats no lucratives que les emetin.

Una forma ocasional de finançament per a entitats no lucratives pot ser l'emissió de participacions de rifes i loteries, però s’han de tenir en compte alguns punts formals i fiscals.

En termes generals, les entitats no lucratives no estan obligades a demanar permís a la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE) per distribuir participacions de loteria, encara que portin un recàrrec o donatiu associat a la participació.

Quan la participació porti recàrrec, s’entendrà com una comissió pel servei de venda i a efectes fiscals aquesta part estaria subjecta a IVA i a l’Impost de Societats. En el cas de donatiu, aquesta part no hauria de tributar en cap cas, ja que s’entén que el donatiu es fa voluntàriament i sense cap contraprestació a canvi, però és important indicar clarament en la butlleta que es tracta d'una donació.

Des de l'1 de gener de 2013 els premis de loteria estan subjectes a una retenció del 20%, que es practica a partir dels 2.500 euros, les persones físiques cobraran el premi net d’aquesta retenció, en canvi, les persones jurídiques com són les entitats no lucratives, la totalitat del premi tributarà en l’Impost de Societats.

Els pagadors dels premis, normalment bancs i caixes, administracions de loteria i punts de venda autoritzats, seran els obligats a fer la retenció del 20%, en cas que una entitat hagi emès participacions haurà d'informar de tots els beneficiaris del premi, per tal que la retenció es reparteixi proporcionalment.

Per més informació consulteu el següent recurs.

Afegeix un comentari nou