Sabies que has de declarar les teves subvencions al model 347?

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Sabies que has de declarar les teves subvencions al model 347?

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Totes aquelles entitats que rebin subvencions l’import de les quals superi els 3005,06 euros per part d'una mateixa administració, les hauran de declarar al model 347.

Segons el que es disposa a la normativa reguladora del model 347, el Reial Decret 1065/2007 de 27 de juliol, als seus articles 33 i 34, les subvencions, auxilis o ajuts no reintegrables que rebi una entitat per part de les administracions públiques amb un import superior a 3005,06 euros, hauran de ser incloses en aquesta declaració informativa.

Les entitats subvencionadores disposen d'una clau d'ús exclusiu, la clau "E" per consignar aquest tipus d'operacions. En canvi, les entitats perceptores no disposen d'una clau específica per indicar que es tracta de subvencions, i segons fonts consultades de l'Agència tributària, les hauran de declarar indicant la clau "B", que s'utilitza també per les operacions de venda que calgui declarar.

A més de les subvencions, hi ha altres operacions destacables que també s’han d’incloure al model 347:

  • Cobraments efectius amb un import superior a 6.000 euros:

Imports cobrats en efectiu (moneda física, no transferències ni xecs) d'un mateix pagador, que superin els 6.000 euros: per determinar la seva inclusió a la declaració, es tindrà en compte la data real de cobrament, independentment de la data de la operació que hagi causat el moviment monetari. Per aquest motiu, en l’actual model 347 es preveu una casella per poder indicar també l’exercici en què es va fer l’operació, si aquest va ser diferent al de la data en què es va fer efectiu el cobrament.

  • Lloguers:

A efectes de lloguer, l’arrendador haurà d’incloure les seves operacions que superin els 3005,06 euros al model 347, encara que l’arrendament estigui subjecte a retenció de l’IRPF o de l’Impost de Societats, i que per tant, el seu arrendatari no declari la operació. El motiu de la inclusió és que l'arrendador ha d'indicar dades cadastrals de l'immoble arrendat, i per tant el contingut de les dades ja no coincideix en la seva totalitat amb el que l'arrendatari ha declarat en el seu resum anual de retencions de lloguer (si el contingut fos exactament el mateix, com serà el cas de l'arrendatari, es trobaria en un dels supòsits de operacions que no s'han d'incloure a la declaració).

Per a més informació, podeu llegir la següent consulta vinculant de l’AEAT.

Afegeix un comentari nou