S'obre la convocatòria de subvencions a entitats de l'àmbit de les polítiques socials

F Pere Tarrés
S'obren les subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials Font: Niu d'Imatges de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
S'obren les subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials

S'obre la convocatòria de subvencions a entitats de l'àmbit de les polítiques socials

F Pere Tarrés

Resum: 

Oberta la convocatòria de subvencions de projectes i activitats desenvolupats per entitats sense ànim de lucre de l'àmbit de les polítiques socials, amb establiment operatiu a Catalunya.

Un any més, el Departament de Drets Social de la Generalitat de Catalunya posa en marxa el programa de subvencions de projectes i activitats d'entitats sense ànim de lucre catalanes en l'àmbit de les polítiques socials.

El passat 28 de febrer es van aprovar les bases, generals i específiques de les diferents línies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies adreçades a les entitats d'afers socials en matèria d'inclusió social, serveis socials, famílies, joventut, educació en el lleure, infància i adolescència, gent gran, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat de dones i homes en l'àmbit laboral, igualtat i no-discriminació de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, violència masclista, migracions i ciutadania.

Les bases generals ordenen i unifiquen el procediment general de gestió de les subvencions, i els diferents annexos concreten, sobretot, les regles objectives de valoració de cada línia. També disposeu d'un manual per emplenar la sol·licitud i els annexos.

Concretament, les línies subvencionables són les següents:

Subvencions a entitats per a activitats i projectes

 • Línia B. Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.
 • Línia C. Programes de suport a persones joves tutelades i extutelades.
 • Línia E. Programes de suport a l'associacionisme juvenil.
 • Línia F. Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.
 • Línia G. Programes de suport de serveis socials.
 • Línia L. Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.
 • Línia N. Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
 • Línia Q. Programes de suport a l'educació en el lleure.
 • Línia R. Programes d'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació de l'autonomia personal i vincles socials.
 • Línia S. Programes adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa o exclusió social.
 • Línia T. Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives.
 • Línia V. Programes de suport als projectes per a la igualtat de gènere i per a la lluita contra la violència masclista en els àmbits juvenils i d'educació en el lleure.

Subvencions a entitats per a serveis socials

 • Línia H. Programes de suport a les famílies.
 • Línia I. Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.
 • Línia X. Programes adreçats al suport a projectes d'atenció social de caire experimental per a la inserció comunitària de persones amb problemàtica social derivada de conducta addictiva, trastorns de la conducta alimentària o VIH-sida.
 • Línia Z. Programes adreçats al suport a projectes d'atenció social de caire experimental per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o en situació de pluridiscapacitat.

Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials (convocatòria apart)

 • Línia J. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió social.

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 25 de maig a les 15 h. Per a més informació, podeu accedir a aquest enllaç.

Afegeix un comentari nou