Un ajut de 3.000 € per a noves sòcies de cooperatives i treballadores autònomes

Suport Tercer Sector
Poder poder optar a la sol·licitud, cal trobar-se en situació d'atur abans de l'inici de l'activitat. Font: Unsplash
Per poder optar a la sol·licitud, cal trobar-se en situació d'atur abans de l'inici de l'activitat. Font: Unsplash.
Les resolucions definitives seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Font: Pexels
Les resolucions definitives seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Font: Pexels.

Un ajut de 3.000 € per a noves sòcies de cooperatives i treballadores autònomes

Suport Tercer Sector

Resum: 

Aquestes persones podran demanar la subvenció per a les despeses del primer any a través de Barcelona Activa des del 9 d'agost fins al 30 de setembre.

Barcelona Activa ha publicat la informació de la convocatòria d’enguany per als ajuts a les persones autònomes i noves sòcies de cooperatives. La subvenció serà d’un màxim de 3.000 euros —depenent de les despeses justificades en el moment de realitzar la sol·licitud— i servirà per alleugerir la càrrega econòmica que aquestes han d’assumir normalment durant el primer any d’activitat.

Aquest ajut s’emmarca en el Programa ‘Barcelona: Foment de l’inici de nova activitat econòmica per a treballadors i treballadores autònomes’ (Activa Autòno+), que té com a objectius principals promoure les noves activitats econòmiques i incrementar l’ocupació efectiva a través del foment de l’autoocupació de la població empadronada a Barcelona en situació d’atur.

Les despeses que es podran deduir seran les quotes de la Seguretat Social; els impostos relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica i el primer establiment; les despeses de gestoria i assessorament; els lloguers de locals o despatxos afectes fiscalment a l’activitat; el lloguer d’espais de cotreball i/o serveis prestats per aquests establiments en relació amb l’activitat professional; i les despeses derivades dels consums energètics fins a un màxim de 500 €.

Les persones que opten a aquesta subvenció han de complir una sèrie de requisits:

  • Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del 14 de març del 2020.
  • Disposar d’alta d’activitat a efectes fiscals a la ciutat de Barcelona a partir d’aquesta data.
  • Estar empadronats/des a Barcelona tres mesos abans de l’alta fiscal.
  • Trobar-se en situació d’atur abans de l’inici de l’activitat.
  • No haver constat al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per la mateixa activitat en l’any anterior a la data d’alta.
  • Desenvolupar una activitat lícita (a criteri de l’Ajuntament de Barcelona).
  • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries.
  • Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes a mínims (articles 107 i 108 del Reglament (Unió Europea) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013).

Per poder realitzar el tràmit a través d’internet, cal disposar de la documentació necessària, descarregar-se els documents per fer la sol·licitud, emplenar el formulari, annexar-la, confirmar les dades i signar-la per presentar-la al registre telemàtic de l’Ajuntament de Barcelona. Caldrà tenir en compte que l’ordre d’accés a la subvenció serà el de presentació de les sol·licituds, i que les resolucions definitives seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Afegeix un comentari nou