Com es pot participar en el joc de La Dooble?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Cada bitllet de La Dooble duu dos números: un de set xifres i altre un de cinc. Font: Freepik.
Cada bitllet de La Dooble duu dos números: un de set xifres i altre un de cinc. Font: Freepik.
Les entitats no lucratives poden participar en la distribució de La Dooble. Font: Freepik.
Les entitats no lucratives poden participar en la distribució de La Dooble. Font: Freepik.

Com es pot participar en el joc de La Dooble?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Les entitats poden distribuir els bitllets de forma telemàtica o amb la venda física als establiments de Loteries de Catalunya o amb la seva pròpia distribució.

Loteries de Catalunya ha creat La Dooble, un nou joc en el qual les entitats el tercer sector són les protagonistes, amb la distribució de les participacions i sobretot amb els beneficis i premis que hi poden guanyar.

Cada bitllet de La Dooble duu dos números: un de set xifres únic que entra en el sorteig individual i altre un de cinc xifres corresponent a cada entitat per als premis col·lectius. Per tant, el 20 de desembre es faran dos sortejos.

Com poden participar les entitats?

Per participar-hi, en primer lloc, cal que siguin organitzacions sense ànim de lucre inscrites al registre oficial d’entitats corresponent.

A partir d’aquí, han de fer la sol·licitud a través del formulari de registre que trobaran a la pàgina web de La Dooble. Un cop rebuda l’autorització de Loteries de Catalunya, s’assignarà un número de cinc xifres (diferent per a cada entitat) i podran fer la comanda dels talonaris que vulguin vendre.

Per a cada número assignat, hi haurà un total de 8.500 bitllets. De tots aquests, 8.000 es podran vendre com a participacions físiques i 500 es vendran en format digital.

Com es distribueixen les participacions?

La venda dels bitllets es pot fer per tres vies. En primer lloc, les entitats poden fer la distribució exclusiva físicament, això vol dir que han de demanar els talonaris de 25 participacions que desitgin vendre. Per a això, les organitzacions hauran de fer la comanda i la recollida dels talonaris impresos en un dels punts de venda de la xarxa de Loteries de Catalunya. Per tant, les persones que hi vulguin participar només podran fer-ho comprant directament les participacions a l’entitat.

Aquestes, però, també poden optar únicament per la venda de bitllets a través dels més de 2.000 punts de venda de Loteries de Catalunya, de la pàgina web o l’app. En aquest cas, les persones compradores poden escollir el número segons l’entitat amb la qual desitgin jugar, seleccionar un número concret o bé adquirir-ne un d’aleatori.

L’última opció inclou la venda física de talonaris per part de les entitats així com a través dels canals de venda de Loteries de Catalunya. A més a més, les entitats disposaran d’enllaços que podran compartir per tal que les persones interessades puguin accedir directament a la compra del seu bitllet de La Dooble.

Com es poden obtenir donatius?

Les entitats que ho desitgin poden afegir un donatiu d’1, 2, 3 o 4 euros. En les participacions impreses que distribueixen físicament les entitats la quantitat de donatiu serà la mateixa per a tots els bitllets del mateix número.

A més, serà un donatiu obligatori per a les persones compradores. Per tant, el preu de la participació serà de quatre euros, més el donatiu assignat, si ho ha seleccionat l'entitat.

En cas que els números es comprin de forma telemàtica o en els establiments de Loteries de Catalunya, la persona que hi juga podrà decidir si compra el bitllet amb el donatiu proposat per l’organització -per tant, ve predeterminat i no es pot escollir la quantitat- o sense.

Com es gestionen els diners?

Cada entitat ha d’ingressar la liquidació corresponent a les participacions venudes al compte bancari indicat per Loteries de Catalunya, abans del 10 de desembre de 2022. Una vegada quedi constància que s’ha ingressat l’import corresponent, s’activaran els bitllets perquè puguin entrar en el sorteig.

A més, les participacions no venudes s’hauran de retornar abans del 3 de desembre en el mateix punt de la recollida. Finalment, les participacions no abonades a Loteries de Catalunya abans del 17 de desembre no entraran en el sorteig.

D’altra banda, els donatius que obtinguin les entitats amb la seva pròpia distribució se’ls podran quedar directament. Pel que fa als donatius aconseguits a través dels punts de venda o canals telemàtics, Loteries de Catalunya els transferirà a l’organització.

Les persones i entitats guanyadores es decidiran en els sortejos del 20 de desembre del 2022.