La socialització de llibres. Quines obligacions fiscals comporta per a les AMPA?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
 Font: agora.xtec
Font: agora.xtec
 Font: ampapoveda.com
Font: ampapoveda.com

La socialització de llibres. Quines obligacions fiscals comporta per a les AMPA?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

Els impulsors de la socialització o reutilització de llibres en la majoria de casos són les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA).

La situació econòmica viscuda durant els darrers anys ha ajudat a la implantació del programa de reutilització de llibres de text a les escoles i instituts del país com una important eina de lluita de les famílies contra la crisi.

En aquest recurs analitzarem les possibles obligacions econòmiques derivades de la socialització de llibres.

La socialització de llibres

La socialització o reutilització de llibres té per objectiu promoure un consum racional i sostenible, afavorir l’estalvi de recursos i el reciclatge i la reutilització de materials en els centres educatius. Aquest projecte s'inspira en els valors de cooperació, solidaritat i responsabilitat, per intentar incorporar-los a la cultura escolar.

Models de socialització de llibres

Els models de socialització de llibres es poden classificar segons la propietat dels llibres:

 • Banc de llibres: La propietat és del centre educatiu.
 • Compravenda: La propietat és de l'alumnat. Aquest sistema es basa en la compravenda de llibres i consisteix a recollir els llibres usats (de manera voluntària) i possibilitar el fet de comprar-los de segona mà a un millor preu.
 • Fira del llibre usat: La propietat és de l'alumnat. Aquest sistema es basa en l'intercanvi, la venda i la compra de llibres a través d'una fira o mercat a l'escola que gestiona l'alumnat del centre.

En aquest recurs ens centrarem en el model del Banc de llibres.

Model: Banc de Llibres

En aquest model, el centre educatiu via AMPA disposa d'un banc de llibres. La revisió dels llibres la fa l'AMPA i, en alguns casos, el professorat i l'alumnat de cicle superior també ajuden a la revisió dels llibres retornats.

L'alumnat que fa ús de la socialització de llibres generalment paga una quota anual per la utilització dels exemplars. Aquesta quota anual pot estar gestionada pel centre educatiu o per l'AMPA.

En el cas que l'AMPA s'encarregui del cobrament d'aquestes quotes anuals, així com de la compra dels llibres nous i dels malmesos, aquesta estaria fent una prestació de servei subjecta a IVA. Aquest fet suposarà que l'AMPA haurà d’acomplir amb un seguit d’obligacions tributàries i comptables, tant formals com materials.

Obligacions fiscals i comptables per a l'AMPA

Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) són entitats sense afany de lucre però per a l'Administració pública són com qualsevol empresa. Les obligacions tributàries i comptables de l'AMPA seran:

 • Portar un registre de factures emeses
 • Portar un registre de factures rebudes
 • Presentar trimestralment les liquidacions d’IVA, model 303
 • Presentar el Resum anual d’IVA, model 390
 • Portar comptabilitat segons el codi de comerç
 • Cal un programa de comptabilitat, adaptat al PGC de les associacions i fundacions de Catalunya (Decret 259/2008)
 • Emetre factura per cada operació
 • Presentar anualment l'Impost de Societats, model 200