Què és i com es demana l’idCat Mòbil?

Suport Tercer Sector - Econòmic
L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. Font: Unsplash. Font: Unsplash
L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. Font: Unsplash.
L’idCat Mòbil és vàlid per a certs tràmits entre entitats i administracions catalanes com ara la Generalitat o els ajuntaments. Font: Unsplash. Font: Unsplash
L’idCat Mòbil és vàlid per a certs tràmits entre entitats i administracions catalanes com ara la Generalitat o els ajuntaments. Font: Unsplash.

Què és i com es demana l’idCat Mòbil?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Aquest sistema d'autoidentificació és útil per a les entitats que encara no tenen un certificat digital de representant de persona jurídica.

L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. L’idCat Mòbil és vàlid per a tràmits entre entitats i administracions catalanes com ara la Generalitat o els ajuntaments.

És un sistema segur, gratuït, i no requereix la instal·lació de cap programari ni el fet de recordar cap contrasenya. L’altre gran avantatge de l’idCat Mòbil és que es pot obtenir a distància. En canvi, altres serveis d’autenticació, com ara el certificat digital, s’han de sol·licitar presencialment personant-se a les oficines d’Hisenda.

Principals característiques

El sistema permet a la ciutadania major de 16 anys actuar electrònicament davant les administracions públiques catalanes. Ofereix un sistema de signatura ordinària que vincula la identitat de la persona signatària amb un document i en garanteix la integritat.

Les dades d’identitat i el correu electrònic de les persones usuàries queden registrades a la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat, de la qual és titular el Departament de Presidència. D’aquesta manera es deixa constància de la vinculació entre la persona identificada i el seu telèfon mòbil.

Per què serveix?

L’idCat Mòbil permet realitzar diversos tràmits amb l’administració pública, com ara l’enviament d’una declaració responsable o una notificació d’activitats. Molts tràmits oficials només es poden fer a través d’Internet i, per tant, les entitats han de comptar amb una identificació electrònica. Aquesta identificació es valida a través de l’IdCat Mòbil o un certificat digital d’una persona física, jurídica o persona vinculada.

Diferències entre l’IdCat Mòbil i el certificat digital

En funció del tràmit i el tipus d’administració cal utilitzar un sistema d’identificació o un altre. Mentre que l’idCat Mòbil es pot demanar sense certificat digital i de manera 100% en línia, el certificat digital de representant de persona jurídica és un sistema basat en un certificat digital en programari. Aquest sistema només es pot demanar presencialment perquè requereix comprovar la identitat del ciutadà o ciutadana in situ.

L’IdCat Mòbil és més senzill d’aconseguir perquè només cal tenir accés a Internet i comptar amb un dispositiu mòbil que rebi missatges de text (SMS). Des de l’inici de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, moltes entitats que encara no tenen certificat digital han optat per l’opció de l’IdCat Mòbil. És l’alternativa més pràctica i ràpida per fer evitar la gestió presencial que requereix l’obtenció d’altres eines identificatives.

Això sí, hi ha tràmits que només accepten el certificat digital com a sistema d’autoidentificació. Per exemple, la presentació de sol·licituds de subvencions, tràmits amb la Seguretat Social o l’Agència Tributària i la presentació de factures electròniques.

Una altra peculiaritat del certificat digital és que s’ha d’instal·lar en cada un dels dispositius amb què es vulgui fer el tràmit (ordinador, mòbil...). A més, té un període de validesa limitat, inclòs al propi certificat. En definitiva, el certificat digital és l’equivalent electrònic a un document d’identitat. En aquest recurs de Xarxanet s’expliquen els passos a seguir per sol·licitar el certificat digital de persona jurídica.

Com demanar l’IdCat Mòbil?

  • L’Idcat Mòbil l’ha de demanar una persona que representi l’entitat. Habitualment ho fa el president o la presidenta de l’organització.
  • En primer lloc, cal anar a la pàgina web de l’IdCat Mòbil i donar-se d’alta.
  • Cal clicar a l’opció ‘Alta sense certificat’.
  • És necessari tenir a mà el DNI de la persona que ho demana, la Targeta Sanitària Individual del CatSalut i el número de mòbil.
  • La persona que l’ha sol·licitat rebrà un missatge al mòbil amb una contrasenya d’un sol ús que s’haurà d’utilitzar a l’hora de fer el tràmit en qüestió.