Font:
Millorant la gestió de les persones voluntàries

Gestió del voluntariat

Bones pràctiques en la gestió del voluntariat

Repassant exemples de bones pràctiques en voluntariat podem trobar força models que han resultat exitosos i que han estat reproduïts per altres entitats i col·lectius.