Pobreza energética en familias con hijos e hijas a cargo en España

Autoria: 
Save The Children
Sinopsi: 

La pobresa energètica és aquella situació en la qual les llars no poden permetre's un ús normal de l'energia o bé la despesa que realitzen amb un ús quotidià és molt superior als seus ingressos. En aquest document s'analitza a quants nens i nenes afecta aquest tipus de pobresa.

Editorial: 
Save The Children
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2023
Lloc de publicació: 
[s.l.]
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
SOCIAL
Exclusió social
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Sobra mucho mes al final del sueldo: Señales de una nueva estructura de la desigualdad en España

Autoria: 
Macías-Aymar, Íñigo
Sinopsi: 

Arribar a fi de mes s'ha convertit en una tasca difícil. Sense haver curat encara les ferides de la pandèmia, la crisi de preus que experimentem des de fa gairebé dos anys se sofreix de manera diferent entre les diferents llars, afectant especialment els més vulnerables. Entre gener i novembre de 2022, la inflació ha reduït el poder de compra de les llars en pitjor situació un 26% més que el d'aquells amb majors ingressos.

Editorial: 
Oxfam Intermón
Any de publicació: 
2023
Lloc de publicació: 
[s.l.]
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
SOCIAL
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:
Etiquetes: 

La ley del más rico: Gravar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad

Autoria: 
Christensen, Martin-Brehm; Hallum, Christian; Maitland, Alex; Parrinello, Quentin i Putaturo, Chiara
Sinopsi: 

El món està travessant una època sense precedents marcada per l'acumulació de múltiples crisis. Desenes de milions de persones passen fam. Centenars de milions més s'enfronten a pujades impossibles en el cost dels productes bàsics o de l'energia per a escalfar les seves llars. La pobresa s'ha incrementat per primera vegada en 25 anys. No obstant això, uns pocs han aconseguit treure un immens profit d'aquestes crisis. Els ultra rics han vist créixer dràsticament la seva riquesa, i els beneficis empresarials han aconseguit anivellis rècord, fent que la desigualtat es dispari. El present informe se centra en la importància de gravar la riquesa de les elits econòmiques per a abordar tant aquesta “policrisis” a la qual ens enfrontem com l'augment desorbitat de les desigualtats. L'informe detalla com, en la història recent, la tributació dels més rics era més elevada, com està guanyant terreny la idea de gravar més als qui més tenen i fer que els milmillonarios paguin la part que els correspon justament, i com més imposats als ultra rics contribueix a reduir la concentració de poder de les elits i reduir no sols la desigualtat econòmica, sinó també la racial, colonial i de gènere. Finalment, l'informe apunta a quant haurien de tributar els més rics i com aconseguir-lo, amb eines concretes i contrastades per als Governs, algunes fins i tot ja en marxa. Aquest informe mostra com una imposició adequada als ultra rics pot ser la via per a aconseguir un món més just, sostenible i sense pobresa.

Editorial: 
Oxfam
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2023
Lloc de publicació: 
[s.l.]
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
SOCIAL
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:
Etiquetes: 

Informe INSOCAT15: Vides precàries, drets vulnerats

Autoria: 
Brugué, Quim; Casademont, Xavier
Sinopsi: 

L’informe INSOCAT 15, actualització dels indicadors de pobresa i desigualtats analitzats a la llum del context actual, a finals de 2022, constata la persistència dels fenòmens que les darreres crisis —la financera a partir de 2008 i la de la covid-19 els anys 2020 i 2021— han generat i agreujat: intensificació de la pobresa, extensió de la vulnerabilitat i multiplicació de les situacions de precarietat i risc d’exclusió per l’afebliment dels drets i les creixents dificultats d’accés als mínims bàsics per a una vida digna: habitatge, treball decent, ingressos mínims. Cronificació, en definitiva, de les dinàmiques empobridores i la polarització social que condemnen al voltant d’una quarta part de la població catalana a viure en precari. La societat catalana, de manera similar a l’espanyola, ha patit una profunda davallada de les condicions de vida enmig de dues crisis amb l’agreujant que els períodes de recuperació macroeconòmica no s’han traduït en una millora del benestar de la població. Els segments més desafavorits han patit especialment els estralls de les crisis i les conseqüències que s’han enquistat en forma de devaluació salarial, precarització del mercat laboral i creixent dificultat d’accés als drets socials.

Editorial: 
Ecas
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2022
Lloc de publicació: 
[s.l]
Idioma: 
català
Temàtica document: 
SOCIAL
Exclusió social
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España: conclusiones

Autoria: 
Fundación Foessa
Sinopsi: 

La crisis de la COVID-19 deixa l'empremta d'un augment de les desigualtats socials, incloses les de gènere, i de l'exclusió social, que amenaça en aprofundir i cronificar la fractura social amb els sectors més vulnerables.La inestabilitat laboral, la bretxa digital o altres necessitats socials, com la salut, l'habitatge o la protecció social) són factors que demanen unes polítiques públiques fermes i suficients, orientades cap a la inclusió social i la "recuperació" dels sectors mé exclosos.

Editorial: 
Fundación Foessa : Cáritas
Col·lecció o obra general: 
Colección de Estudios; 50
Any de publicació: 
2022
Lloc de publicació: 
[s.l.]
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
SOCIAL
Exclusió social
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

La desigualdad no se va de vacaciones

Autoria: 
Oxfam Intermón
Sinopsi: 

L'informe analitza l'impacte de la crisi actual a l'Estat espanyol i proposa una sèrie de mesures per abordar-la.

Editorial: 
Oxfam Intermón
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2022
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
SOCIAL
Exclusió social
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social: indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu: habitatge i exclusió residencial

Autoria: 
Caritas Barcelona. Observatori de la Realitat Social
Sinopsi: 

El present informe se centra en les situacions més invisibilitzades de l’exclusió residencial, com són la inseguretat i la inadequació de l’habitatge. A partir del coneixement de les entitats d’acció social i de persones expertes en aquest àmbit i del testimoni directe de persones que viuen en aquesta situació, s'ha elaborat un diagnòstic i plantejat una sèrie de propostes.

Editorial: 
Ecas
Col·lecció o obra general: 
Insocat; 14
Any de publicació: 
2021
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
SOCIAL
Exclusió social
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Recerca sobre famílies en situació de sensellarisme a Barcelona: informe final (2018-2021)

Autoria: 
Matulis Domandzic, Maria Virginia; Boixadòs, Adela; Yepes i Baldó, Montserrat [et al.]
Sinopsi: 

Aquest informe presenta el resultats del treball de recerca sobre famílies sense llar iniciat el 2018 entre les entitats i serveis que formen part de la Comissió de famílies de la Xarxa d’Atenció a les persones sense llar (XAPSLL) i la Universitat de Barcelona.

Editorial: 
XAPSLL : Universitat de Barcelona
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2021
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
SOCIAL
Exclusió social
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

First crisis, then catastrophe

Autoria: 
Oxfam Intermón
Sinopsi: 

Si els líders del G20, l'FMI i el Banc Mundial no actuen immediatament, les crisis d'inflació, desigualtat i COVID-19 podrien empènyer més d'un quart de mil milions de persones més a la pobresa extrema al llarg del 2022.

Editorial: 
Oxfam Intermón
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2022
Lloc de publicació: 
[s.l,]
Idioma: 
anglès
Temàtica document: 
SOCIAL
Exclusió social
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

L'Impacte dels tràmits aministratius en l'accés a les prestacions socials: una perspectiva conductual

Autoria: 
Costas, Elena; Ferrer, Cristina; Ponce, Juli
Sinopsi: 

Analitza els defectes normatius d’una selecció de prestacions socials que s’atorguen a Catalunya, així com les traves digitals i administratives. S'han detectat els principals obstacles o problemàtiques que una persona es pot trobar en el camí de necessitar un ajut. Des de conèixer, a sol·licitar o rebre la prestació social.

Editorial: 
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2022
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
SOCIAL
Exclusió social
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font: