Coneixes les possibilitats de les aules virtuals en la formació de voluntariat?

Associació per a Joves Teb
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Coneixes les possibilitats de les aules virtuals en la formació de voluntariat?

Associació per a Joves Teb

Resum: 

L'ús d'eines en línia i de plataformes d'aprenentatge obren noves vies i nous territoris per a la formació, a la vegada que introdueixen una sèrie d'eines i estratègies per a formadors i formadores.

La formació del tercer sector dirigida a persones que participen en l'associacionisme i desenvolupen tasques de voluntariat és un element estratègic de cara a la millora i la transformació del món de les entitats, així com de la societat. En aquest àmbit, com en molts altres, es fan servir cada vegada més plataformes virtuals de formació.

La formació en línia fa possible compatibilitzar diversos aspectes, com ara el lloc geogràfic on vivim, la flexibilitat horària, la nostra dedicació personal, les necessitats de diferents membres de l’entitat, la diversitat territorial de les persones que hi participen, l’exercici de la pròpia tasca voluntària i la sostenibilitat econòmica de les accions formatives.

Com a exemple, dins del Pla de Formació de l'Associacionisme i de Voluntariat de Catalunya (PFAVC) s'han dut a terme diverses accions formatives per donar a conèixer a les entitats l'eina Moodle. Amb aquestes s'ha volgut introduir noves eines i metodologies de formació en el repositori del personal docent del tercer sector, complementant i millorant la formació clàssica presencial. Al llarg d'aquest tres últims anys hi han participat 59 entitats de 32 municipis.

Per altra banda, el projecte «Viver de formació online per a entitats» va més enllà de la formació. Es tracta de la implementació de l’estratègia general de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (DGACC) d’acompanyar les entitats en el procés d’incorporar el format en línia o semipresencial en el seu pla de formació de voluntariat.

Afegeix un comentari nou