Curs: Voluntariat i violència familiar

Curs: Voluntariat i violència familiar

Resum: 

L'Associació Benestar i Desenvolupament organitza un curs adreçat a persones que estiguin realitzant de forma activa recolzament a aquelles persones que viuen o han viscut algun tipus de violència en el sí de la família i/o als professionals que viuen o han viscut algun tipus de violència en el si de la família.

Curs: VOLUNTARIAT I VIOLÈNCIA FAMILIAR
Descripció: - Introducció: El/la voluntari/a i el desenvolupament de la seva tasca en l’àmbit de la violència en la família. - Coneixements específics: a) Mites i estereotips al voltant de la violència. b) Característiques de la violència. c) Característiques de l’agressor i la víctima. d) Causes i conseqüències de la violència per a tots els que la viuen. - Intervenció des del voluntariat a) Diferents àmbits d’intervenció del voluntari: prevenció i atenció amb els diferents col·lectius (dones, nens/es, gent jove, etc...). b) Eines teòric-pràctiques per a una adequada intervenció del voluntari. Presentació del programa LARIS: una experiència concreta d’intervenció. La figura del/de la voluntari/a en un servei d’atenció i tractament de la violència familiar.

Dies i horaris curs: 12 i 13 de novembre 2010 divendres de 16 a 21 h dissabtes de 9 a 14 h
Data límit d'inscripció: 10/11/2010
Preu de la matrícula: 6 €
Adreça: Quevedo, 2 baixos
Municipi: Barcelona
Més informació: egutierrez@abd-ong.org 93 289 05 30

*Superar satisfactòriament el curs, d'acord als criteris d'avaluació establerts dóna dret a l'obtenció d'un diploma del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, expedit pel Servei de promoció d'associacionisme i voluntariat.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou