Formació subvencionada en dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

F Pere Tarrés

Formació subvencionada en dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

F Pere Tarrés

Resum: 

Del 23 de gener al 4 de maig la Fundació Pere Tarrés organitza aquest Certificat de Professionalitat dirigit a persones treballadores interessades en dinamitzar i desenvolupar planificacions, programacions i accions culturals en espais dedicats a la creació i al consum cultural.

El curs, organitzat per la Fundació Pere Tarrés, està adreçat a persones treballadores que vulguin dinamitzar, programar i desenvolupar planificacions, programacions i accions culturals en organitzacions dedicades a la creació i al consum cultural seleccionant i organitzant infraestructures, assignant funcions als col·laboradors al seu càrrec, dinamitzant projectes culturals, establint accions vinculades a les estratègies de mercat i implicant a xarxes associatives culturals.

Mòduls formatius del curs

 • Programacions culturals (170 hores).
  • Política i gestió cultural (40 hores).
  • Programació i avaluació aplicades a la gestió cultural (90 hores).
  • Recursos de la programació cultural (40 hores).
 • Projectes d'animació cultural (150 hores).
  • Desenvolupament de projectes d'animació cultural (70 hores).
  • Xarxes associatives culturals (80 hores).
 • Màrqueting cultural (80 hores).
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de: Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals (80 hores).

Requisits d'accés

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:

 • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per al nivell 2 o títol de Batxiller per a nivell 3.
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 o d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 3.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o de grau superior per al nivell 3, o ben haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’última opció cal que realitzin una prova d’accés.

Dades d'interès

 • Dates: 23 de gener a 4 de maig de 2017 + pràctiques professionals.
 • Horaris: 9h-15h de dilluns a divendres.
 • Durada: 480h (80h pràctiques).
 • Idioma: Català
 • Preu: Gratuït.

Sessions informatives:

- 17/01/2017 a les 12h a la Fundació Pere Tarrés (C/Carolines, 10): inscripció.

- 19/01/2017 a les 12h a la Fundació Pere Tarrés (C/Carolines, 10): inscripció.

- 20/01/2017 a les 12h a la Fundació Pere Tarrés (C/Carolines, 10): inscripció.

Afegeix un comentari nou