Montse López: "El treball comunitari és una línia que ja hem encetat i hi volem donar continuïtat"

Ravalnet
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Montse López: "El treball comunitari és una línia que ja hem encetat i hi volem donar continuïtat"

Ravalnet

Resum: 

Aquesta mare d'un alumne de l'Institut Miquel Tarradell, al Raval de Barcelona, ens explica què fan des de l'AMPA, les seves preocupacions i com es relacionen amb el centre educatiu i el barri.

Quines són les principals preocupacions de la vostra AMPA pel que fa als estudiants i al centre educatiu?

Voldríem que hi hagués una igualtat d'oportunitats educatives que ara, per raons sòcioeconòmiques i d'altre tipus, no es dóna. Els resultats en les proves de competències bàsiques són molt baixos i les oportunitats laborals a les que poden accedir la major part d'estudiants de l'institut són limitades.

Ens agradaria molt que tot això canviés. Tot i que l'AMPA aquí té molt poquet marge de maniobra, és una problemàtica que ens supera, òbviament, i que cal corregir des del Consorci d'Educació. Després hi ha altres preocupacions més puntuals que sorgeixen del funcionament del dia a dia.

I quines accions o activitats dueu a terme?

El curs passat vam posar en marxa una colla de diables infantils i juvenils, oberta a tot el barri; hem fet també cursos adreçats a les famílies i els alumnes. Val a dir, però, que la participació segueix sent molt més baixa del que voldríem. Som dues famílies impulsant l'AMPA, tot i que de tant en tant més familiars d'alumnes participen en alguna activitat o reunió.

Estem també col·laborant en l'impuls de la tecnologia al centre, perquè creiem que actualment el coneixement tecnològic és un dels que més portes obre al món laboral no precari. I, per últim, col·laborem a impulsar activitats per recollir diners per al viatge de final de curs dels i les alumnes del quart d'ESO.

Com és la relació amb la direcció del centre i amb l'equip docent?

Amb l'equip docent és gairebé nul·la excepte pel que fa a alguns professors molt concrets amb els que sí hem treballat des de fa un temps. Amb l'equip directiu la relació és fluïda i de fet han tingut sempre interès en impulsar l'existència de l'AMPA; però esdevé tensa quan ens queixem d'alguns aspectes de l'institut que no ens acaben d'agradar, haha.

Manteniu alguna vinculació amb les entitats del barri o realitzeu conjuntament algun tipus de treball comunitari?

No tant com voldríem, tot i que aquesta és una línia que ja hem encetat i a la que volem donar continuïtat. De fet, nosaltres només fem de vincle quan toca. El que voldríem és que aquesta relació quedés ben establerta a l'institut com a funcionament normalitzat (i en aquest sentit s'han dut a terme ja diverses experiències al centre des de fa temps. Sortosament hi ha professors que hi estan molt implicats).

Hi ha alguna cosa que t'agradaria afegir?

Que el paper de les AMPES al centre, com el de pares i alumnes als Consells Escolars, està mal definit. Està bé que hi hagi una AMPA però és normal que hi hagi poca participació perquè en realitat és una feina no remunerada amb molt poc marge d'influència real quan es volen fer canvis. Cal donar més veu a les famílies i sobretot als alumnes en el funcionament dels instituts, és una qüestió que està pendent des de fa anys i que demostra la poca tradició democràtica, encara ara, del nostre país.

Afegeix un comentari nou