Recull d'estudis superiors per aprofundir en l’àmbit de la protecció de dades

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Anne Nygard
Alguns estudis superiors permeten a l’alumnat adquirir competències sobre la gestió i protecció de dades. Font: Anne Nygard
 Font: Yura Fresh
Les dades de caràcter personal són el dia d’avui la matèria primera de la societat de la informació. Font: Yura Fresh

Recull d'estudis superiors per aprofundir en l’àmbit de la protecció de dades

F Pere Tarrés
Resum: 

A continuació es mostren algunes formacions que tenen lloc al curs 2023/2024 que permetran a l’alumnat adquirir competències sobre la protecció l’ús i l’explotació d’informació, i la identificació d’amenaces.

Les dades de caràcter personal són el dia d’avui la matèria primera de la societat de la informació i el coneixement. La seva correcta gestió s’ha convertit en pal de paller d’organitzacions, entitats i administració pública, i comptar amb professionals amb capacitat d’administrar-les adequadament és imprescindible davant la complexa normativa aprovada. En aquest recurs es mostren alguns estudis superiors que permetran a l’alumnat adquirir competències sobre la protecció i l’explotació de dades, i la identificació d’amenaces, entre altres.

Diploma de Postgrau de Protecció de Dades

Aquesta formació, impartida per la Universitat Oberta de Catalunya, té com a objectiu que l’alumat conegui i aprofundeixi en el marc normatiu, especialment el Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, conegut com el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Així mateix, també permetrà identificar quins són els reptes principals que planteja el tractament de la informació personal.

Data inici docència: 18 d'octubre 2023

Data fi docència: Sense determinar

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Conèixer el marc normatiu general que regula el tractament de la informació personal: el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitales (LOPDGDD).
 • Conèixer la normativa sectorial aplicable
 • Aprofundir en el marc jurídic d'actuació dels diferents subjectes d’un tractament de dades
 • Aprendre quines són les funcions i responsabilitats del delegat o la delegada de protecció de dades.
 • Conèixer quin és el marc normatiu de la seguretat de la informació
 • Entendre quins són els elements d’una avaluació d’impacte de protecció de dades i els passos d’una auditoria d’informació.
 • Introduir-te en la gestió de la seguretat dels tractaments.
 • Entendre l’anàlisi i la gestió dels riscs dels tractaments de dades personals.
 • Estudiar els programes de compliment de Protecció de Dades i Seguretat en una organització
 • Entendre i assimilar quins són els elements d’una avaluació d’impacte de protecció de dades i els passos d’una auditoria d’informació.
 • Introduir-te en la gestió de la seguretat dels tractaments.
 • Conèixer i estudiar les auditories de protecció de dades i aprendre les auditories de sistemes d’informació.
 • Aprofundir en la seguretat dels tractaments.
 • Adquirir coneixements respecte de matèries com ara: el cloud computing; els smartphones; Internet de les coses (IoT); el Big data, les xarxes socials, tecnologies de seguiment de l’usuari i el Blockchain.

Formació en Protecció de Dades

Esade, en el marc de la seva formació contínua, organitza aquest curs que pretén identificar les amenaces i els riscos associats a l’explotació, la conservació i l’ús de les dades, a implementar el principi de ‘privacy by design’, i a aprofundir en el nou marc jurídic a escala europea. El programa està estructurat en vuit sessions i per poder-lo cursar és necessari acreditar el títol en Dret, Economia o Administració i Direcció d’Empreses, o tenir experiència professional en el sector.

Data inici docència: Per determinar

Data fi docència: Sense determinar

Modalitat: En línia

Contingut:

 • Principis en els quals se sustenta el Reglament de Protecció de Dades
 • El Delegat de Protecció de Dades com a figura clau en el compliment del principi de responsabilitat proactiva
 • Avaluacions de l'Impacte i Anàlisi de el risc d'un tractament
 • La Llei Orgànica de Protecció de Dades
 • Cas pràctic Privacitat by Design i by default.
 • Big data: El poder de les dades
 • Cas pràctic Privacitat by Design i by default.
 • Protecció de Dades a les Xarxes Socials: el cas de Facebook

Postgrau en protecció de dades i seguretat de la informació

Aquest postgrau, organitzat per l’Escola de màsters i postgraus de la Universitat Pompeu Fabra, proporciona a l’alumnat les eines i habilitats, tant jurídiques com tècniques, per desenvolupar amb total transparència les funcions inherents al rol de Delegat o Delegada de Protecció de Dades i a la gestió de dades de caràcter personal en organitzacions. S'adreça, principalment, a aquells i aquelles professionals que ja exerceixen o volen exercir funcions en aquest àmbit.

Data inici docència: 4 d'abril de 2024

Data fi docència: 16 de juny de 2024

Modalitat: Presencial

Contingut:

 • Context nortmatiu
 • Fonaments del Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Principis del Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Legitimació del Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Drets dels individus
 • Mesures de compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Responsabilitat proactiva sobre el Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Delegats de protecció de dades
 • Transferències internacionals de dades
 • Autoritats de control
 • Directrius d'interpretació del RGPD
 • Normatives sectorials afectades per la protecció de dades
 • Normativa espanyola amb implicacions en protecció de dades
 • Normativa europea amb implicacions en protecció de dades

Postgrau en Planificació i Gestió de la Ciberseguretat

El postgrau que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya donarà eines a l’alumnat per gestionar la seguretat digital d'una entitat, establir les metodologies adequades i dissenyar una arquitectura en funció de les necessitats per minimitzar els riscos als quals es puguin exposar els diferents actius. Les persones participants seran capaces, al finalitzar-lo, de planificar, implantar i gestionar els processos de seguretat d'una organització. Està dirigit, principalment, a persones encarregades d’administrar sistemes informàtics.

Data inici docència: 5 d'octubre de 2023

Data fi docència: 30 d'abril de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Identificar aquells actius crítics d'una entitat i determinar les mesures necessàries per protegir-los.
 • Gestionar la seguretat digital d'una entitat, establir les metodologies adequades, dissenyar una arquitectura en funció de les necessitats de negoci per minimitzar els riscos als quals es puguin exposar els diferents actius.
 • Utilitzar les eines i protocols necessaris per mantenir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.
 • Identificar les necessitats de compliment en matèria de ciberseguretat a l'organització i desplegar els programes i els plans per posar en marxa els sistemes de gestió que donin les garanties que exigeix el mercat, i també l'administració.

Màster online en Protecció de Dades

Aquests estudis superiors en Protecció de Dades de la UNIR s'imparteixen online, i se centren en el tractament de dades d'acord amb les normatives, ja esmentades, GDPR i LOPDGDD. Parteix d'un enfocament transversal dels materials, pensats tant per a advocats com per a consultors, delegats i altres treballadors dedicats a la protecció de dades personals. Es tracta d'un estudi reconegut per les entitats IVAC i ADOK, pel que un cop finalitzat el màster, l'alumnat obté un certificat que possibilita la presentació de l'exàmen acreditatiu de Persona Delegada de Protecció de Dades (DPO).

Data inici docència: 30 d'octubre de 2023

Data fi docència: Sense determinar

Modalitat: En línia

Continguts:

 • El dret fonamental a la protecció de dades
 • Drets del ciutadà i obligacions del responsable
 • Protecció de dades i gestió d'organitzacions i gestió econòmica i empresarial
 • Les TIC i la seguretat
 • Salut i investigació biomèdica
 • El futur de la protecció de dades personals