8 estudis superiors per aprofundir en l’àmbit de la protecció de dades

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Anne Nygard
Alguns estudis superiors permeten a l’alumnat adquirir competències sobre la gestió i protecció de dades. Font: Anne Nygard
 Font: Yura Fresh
Les dades de caràcter personal són el dia d’avui la matèria primera de la societat de la informació. Font: Yura Fresh

8 estudis superiors per aprofundir en l’àmbit de la protecció de dades

F Pere Tarrés
Resum: 

A continuació es mostren algunes formacions que permetran a l’alumnat adquirir competències sobre la protecció l’ús i l’explotació d’informació, i la identificació d’amenaces.

Les dades de caràcter personal són el dia d’avui la matèria primera de la societat de la informació i el coneixement. La seva correcta gestió s’ha convertit en pal de paller d’organitzacions, entitats i administració pública, i comptar amb professionals amb capacitat d’administrar-les adequadament és imprescindible davant la complexa normativa aprovada. En aquest recurs es mostren alguns estudis superiors que permetran a l’alumnat adquirir competències sobre la protecció i l’explotació de dades, i la identificació d’amenaces, entre altres.

Diploma de Postgrau de Protecció de Dades

Aquesta formació, impartida per la Universitat Oberta de Catalunya, té com a objectiu que l’alumat conegui i aprofundeixi en el marc normatiu, especialment el Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, conegut com el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Així mateix, també permetrà identificar quins són els reptes principals que planteja el tractament de la informació personal.

Formació en Protecció de Dades

Esade, en el marc de la seva formació contínua, organitza aquest curs que pretén identificar les amenaces i els riscos associats a l’explotació, la conservació i l’ús de les dades, a implementar el principi de ‘privacy by design’, i a aprofundir en el nou marc jurídic a escala europea. El programa està estructurat en vuit sessions i per poder-lo cursar és necessari acreditar el títol en Dret, Economia o Administració i Direcció d’Empreses, o tenir experiència professional en el sector.

Postgrau en protecció de dades i seguretat de la informació

Aquest postgrau, organitzat per l’Escola de màsters i postgraus de la Universitat Pompeu Fabra, proporciona a l’alumnat les eines i habilitats, tant jurídiques com tècniques, per desenvolupar amb total transparència les funcions inherents al rol de Delegat o Delegada de Protecció de Dades i a la gestió de dades de caràcter personal en organitzacions. S'adreça, principalment, a aquells i aquelles professionals que ja exerceixen o volen exercir funcions en aquest àmbit.

Postgrau en Planificació i Gestió de la Ciberseguretat

El postgrau que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya donarà eines a l’alumnat per gestionar la seguretat digital d'una entitat, establir les metodologies adequades i dissenyar una arquitectura en funció de les necessitats per minimitzar els riscos als quals es puguin exposar els diferents actius. Les persones participants seran capaces, al finalitzar-lo, de planificar, implantar i gestionar els processos de seguretat d'una organització. Està dirigit, principalment, a persones encarregades d’administrar sistemes informàtics.

Especialització de Protecció de Dades i Comerç Electrònic

Aquest curs d'especialització organitzat per la UOC pretén donar resposta a les principals qüestions que suscita el tractament de dades en l'àmbit privat i especialment en relació amb el comerç electrònic. Entre els objectius es troben el d’identificar els subjectes que poden participar en el comerç electrònic, aprofundir en el tractament de les dades i conèixer el marc normatiu general que regula el tractament de la informació personal. S'ofereix una formació que combina tant la part teòrica com pràctica en el marc d’una actualització contínua de continguts.

Màster online en Protecció de Dades

Aquests estudis superiors en Protecció de Dades de la UNIR s'imparteixen online, i se centren en el tractament de dades d'acord amb les normatives, ja esmentades, GDPR i LOPDGDD. Parteix d'un enfocament transversal dels materials, pensats tant per a advocats com per a consultors, delegats i altres treballadors dedicats a la protecció de dades personals. Es tracta d'un estudi reconegut per les entitats IVAC i ADOK, pel que un cop finalitzat el màster, l'alumnat obté un certificat que possibilita la presentació de l'exàmen acreditatiu de Persona Delegada de Protecció de Dades (DPO).

Especialització de Protecció de Dades en els Nous Contextos de Tractament de la Informació

Aquest programa de la UOC forma part del Postgrau en Protecció de Dades de la mateixa universitat ja esmentat, i es pot cursar de forma independent, per tal d'especialitzar-se en els aspectes relatius al tractament de dades personals i la confidencialitat, així com la protecció de dades sense una normativa específica, i els reptes que les noves circumstàncies van plantejant en l'àmbit del tractament de la informació.

Formació de Persones Delegades en Protecció de Dades

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ofereix aquest curs amb l'objectiu de preparar a les persones col·legiades per a l'examen certificatiu de Persona Delegada de Protecció de Dades. Posa el focus en la introducció del Reglament Europeu de Protecció de Dades i l'exposició i entrenament de les diverses metodologies existents d'anàlisi i gestió de riscos, la seguretat de la informació i l'Impacte de Protecció de Dades (EIPD).