7 guies clau per al disseny i la redacció de projectes

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font: Jessica Lewis
Les diverses guies presentades poden ajudar a identificar projectes. Font: Jessica Lewis
 Font: Octavian Dan
Desenvolupar l'activitat de l'entitat de forma eficaç i eficient és una de les claus per tirar endavant un projecte. Font: Octavian Dan

7 guies clau per al disseny i la redacció de projectes

Resum: 

En aquest recurs es presenten diverses publicacions que poden facilitar la tasca de gestió de projectes a les persones encarregades de materialitzar-los.

Per a totes les organitzacions és de vital importància conèixer les claus d’èxit que ajuden a la identificació, formulació i elaboració de projectes de forma clara. Aquests elements permeten:

  • Desenvolupar l'activitat de l'entitat de forma eficaç i eficient.
  • Explicar i donar a conèixer el treball que es realitza en el si de l’entitat.
  • Comptar amb el recolzament necessari per al seu desenvolupament.

A continuació, es presenten diverses publicacions que puguin ajudar a conèixer aquestes claus.

Com redactar un projectes

En aquesta guia, editada pel Centre de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona (CRAJ), es recullen els elements fonamentals que pretenen donar resposta a tot allò que cal tenir en compte a l'hora de crear un projecte, començant per la necessitat real del mateix i acabant amb la seva comunicació i avaluació.

Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes

Aquesta publicació forma part de la col·lecció 'Útils pràctics' de Torre Jussana i s'hi poden trobar quins són els conceptes bàsics que cal tenir en compte en el moment de formular un projecte. També incorpora un guió que permet desenvolupar tots els elements que componen un projecte.

Cómo elaborar un proyecto

A més de conèixer com elaborar un projecte, aquest manual editat per l’Instituto Asturiano de la Juventud permet aprofundir en les diferències entre un pla, un programa, un eix, un projecte, una activitat i una tasca. També recull alguns dels criteris que es poden tenir en compte per a la selecció a les convocatòries, diferents exemples de projectes i eines útils per ampliar els coneixements.

Cómo hacer proyectos

Amb aquesta publicació, editada per Bolunta (Agencia per al voluntariat i la participació social de la Diputació Foral de Bizkaia), es donen a conèixer de forma sintètica tots els aspectes claus per comptar amb projectes correctament dissenyats. La guia també mostra bibliografia de referència.

¿Hacemos un proyecto? Desde el principio hasta el final, lo que debes recordar

En aquesta guia, editada per l’Ajuntament de Vitoria, apareixen consells útils per a la correcta elaboració de projectes. Parteix de la base d'unes qüestions que han de fer-se abans de posar-se a escriure, quins verbs usar en la fase de redacció i quina informació ha de contemplar la memòria final, entre altres.

Fem projectes!: guia de disseny i gestió de projectes associatius

Publicada pel Centre de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona (CRAJ), aquesta guia parteix d'un projecte fictici que serveix d'exemple pràctic de l'estructuració d'un projecte. Les seves quatre parts més importants són:

  1. Què és un projecte i quina relació té amb l'associacionisme?
  2. La gestació del projecte
  3. Implementació i seguiment del projecte
  4. Avaluació

Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social

Aquesta publicació forma part de la 'Col·lecció Ivàlua de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques' i, de forma exhaustiva, aporta un marc de referència comú, exhaustiu i pràctic per apropar l’avaluació de programes al tercer sector social.