Com participar en el Cos Europeu de Solidaritat

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Les persones interessades poden participar sobretot com a voluntàries o encetant projectes solidaris locals. Font: Pixabay
Les persones interessades poden participar sobretot com a voluntàries o encetant projectes solidaris locals. Font: Pixabay

Com participar en el Cos Europeu de Solidaritat

F Pere Tarrés
Resum: 

És un programa per a promoure el voluntariat i la solidaritat entre la joventut europea a través de finançaments a organitzacions de cooperació.

El Cos Europeu de Solidaritat és un programa de finançament versat a oferir oportunitats de voluntariat a les persones joves d’entre 18 i 30 anys. Els projectes que s’emmarquen en aquest programa, és a dir que són subvencionats per ell, gestionen, des de temàtiques molt diverses, iniciatives de projectes comunitaris de cooperació tant en el seu propi país com en d’altres, en què la joventut participa com a voluntària o, en alguns casos, treballadora.

Les persones interessades en participar poden dirigir-se a la pàgina oficial dels Cossos Europeus de Solidaritat per a buscar projectes que els interessin. A continuació es detallen les claus d’aquest programa i els passos que cal seguir per a participar-hi.

Com funciona: gestió i àmbits de participació

El Cos Europeu de Solidaritat, com a programa de subvencions, és gestionat per la Comissió Europea, i el posen en pràctica tres organismes: l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura (EACEA), les agències nacionals de cada país participants i els Centres SALTO.

Les organitzacions que participen en el programa ho fan subvencionades per ell i coordinades per aquests agents, a partir d’executar projectes en el marc de les propostes llençades per la Comissió, en els quals s’ofereixen diferents marcs de participació a la joventut: voluntariat i voluntariat en ajuda humanitària (1), projectes de solidaritat (2) i pràctiques i ocupació laboral (3). Les claus d’aquests àmbits de participació es detallen als apartats següents.

Els projectes en els quals es pot dur a terme aquesta participació poden ser d’una gran varietat de temàtiques: creativitat i cultura, emprenedoria, medi ambient, educació física i esport, educació i formació, reptes socials, prevenció i recuperació de desastres, salut i benestar, treball amb persones migrades i refugiades...

1. Voluntariat i voluntariat d’ajuda humanitària

Voluntariat

La majoria d’oportunitats del Cos Europeu de Solidaritat són voluntariats transfronterers, d’una gran quantitat de temàtiques que se centren en prestar ajudar a entitats o organitzacions de la regió que treballen pel benefici de la comunitat local. Hi ha dues formes de voluntariat, individual i en equip. El voluntariat individual pot tenir una durada de 2 a 12 mesos, es realitza en jornades de 30 a 38 hores setmanals.

El voluntariat en equip és semblant a l’individual, però és una opció per a un compromís de menys duració. La duració, per tant, sol ser de 2 setmanes a 2 mesos, i es realitza en jornades de 30 a 38 hores setmanals, i en grups d’entre 10 i 14 participants en els quals hi ha persones de, com a mínim, dos països diferents.

 • Cobertura

Els programes de voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat ofereixen diferents elements de cobertura econòmica. Per començar, les despeses de desplaçament d’anada i tornada, d’allotjament i d’alimentació estaran pagades, així com altres necessitats específiques com per exemple per a les persones amb discapacitat. A més, la participació inclou una petita assignació per a despeses personals (de 3 a 6 euros per dia) i una assegurança complementària.

A banda de les qüestions més econòmiques, el programa també ofereix diferents serveis de suport lingüístic i de formació necessaris per a dur a terme la tasca.

 • Organització

El voluntariat individual es fonamenta en la relació amb dues organitzacions. Primer, l’organització de suport, que es troba al país d’origen i farà funcions de preparació i gestió. A banda, hi haurà l’organització d’acollida al país de destinació, que és aquella amb qui la persona voluntària durà a terme la seva tasca, i aquella que la rebrà i li proporcionarà els serveis i suports necessaris.

Els voluntariats en equip no necessiten una organització de suport.

 • Inscripció

Abans de fer la inscripció, caldrà crear un compte d’EU Login, un servei d’autenticació de persones usuàries de la Comissió Europea. Un cop fet això, només s’haurà de crear un perfil, cosa que generarà un espai personal a la plataforma des d’on es podran cercar oportunitats, enviar candidatures, veure els certificats de realització, participar en concursos, i més.

Voluntariat d’ajuda humanitària

Des del 2022, el Cos Europeu de Solidaritat ofereix oportunitats de voluntariat transfronterer a països de fora de la Unió Europea que han patit tragèdies humanitàries o volen millorar la gestió de possibles futures catàstrofes. A banda, també s’aborden temes diversos, com la protecció de les dones, la infància, les persones migrades, la mitigació dels efectes del canvi climàtic, la millora de la seguretat alimentària... En cap cas es tractarà d’un país amb un conflicte armat obert.

Com amb l’altre tipus de voluntariat del Cos, hi ha dos formats, individual i en equip, que segueixen els mateixos paràmetres.

 • Organització

Per a realitzar un voluntariat d’ajuda humanitària, es tindrà relació amb un mínim de tres organitzacions. Hi haurà, almenys, dues organitzacions de suport de diferents estats membres de la Unió Europea o tercers països associats al programa que ajudaran les persones interessades a preparar la seva experiència. També hi haurà, com a mínim, una organització d’acollida, que tindrà la seu al país de destinació, que no estarà associat al programa. És la que acompanyarà la persona voluntària durant la seva tasca.

 • Cobertura

El programa de voluntariat d’ajuda humanitària del Cos cobreix les mateixes despeses que el voluntariat normatiu, tot i que no s’especifica l’assignació per a les despeses personals.

 • Inscripció

Les persones interessades en fer un voluntariat en ajuda humanitària hauran d’inscriure’s aquí seguint el mateix procés que el del voluntariat normatiu i expressar el seu interès per aquest mode de voluntariat. Cal tenir en compte que per a participar en l’ajuda humanitària s’haurà de realitzar una autoavaluació i una formació en línia i presencial.

2. Projectes solidaris locals

El Cos Europeu de Solidaritat ofereix la possibilitat a la joventut d’encetar projectes per la seva banda a la seva localitat que abordin determinats reptes socials d’abast local, regional o nacional. El requisit principal és que aquests projectes responguin a les prioritats establertes per la Unió Europea (inclusió, compromís democràtic, igualtat de gènere, canvi climàtic, ciutadania...). En tots els casos la iniciativa ha de tenir una duració determinada, d’entre 2 i 12 mesos, i dur-se a terme a temps parcial. A més, el projecte ha de ser dut a terme per cinc persones com a mínim, que es trobin totes elles entre els 18 i els 30 anys.

El suport financer per a arrencar i executar la iniciativa que ofereix el Cos és de 630 euros mensuals.

 • Com fer la sol·licitud

Per als projectes solidaris cal sol·licitar un finançament directe per la via oficial mitjançant les convocatòries obertes del Cos, que serà avaluada per l’agència nacional. Si es vol, es pot optar per demanar l’acompanyament d’una entitat experimentada mitjançat el portal d’entitats acreditades del Cos.

Abans de fer la sol·licitud per al finançament caldrà crear el grup del projecte, fer la inscripció al Cos de totes les persones del grup, i obtenir un identificador d’organització. També seria interessant informar-se i tenir al cap diversos documents, com la Guia del Cos Europeu de Solidaritat o les diferents pàgines de l’agència nacional.

A partir d’aquí, és el moment de donar forma al projecte, estructurant les idees en objectius, participants, resultats esperats, pressupost, activitats... Pot ser interessant consultar el recurs ‘Com dissenyar projectes’ de Xarxanet. Un cop fet això, ja es pot procedir a presentar la sol·licitud. Aquí caldrà respondre a qüestions com les raons del projecte, com beneficiarà la comunitat, quines activitats es realitzaran... Caldrà omplir el ‘formulari de sol·licitud ESC30 per a projectes solidaris’, i es pot seguir un model com aquest.

3. Pràctiques i ocupació laboral

Els programes de pràctiques i ocupació del Cos Europeu de Solidaritat s’han suspès per al programa 2021-2027, però aquells que ja estaven en marxa i es gestionaven amb el pressupost del programa anterior, continuen fins a la seva finalització. Es tracta d’oportunitats de tipus laboral en l’àmbit del sector de l’ajuda comunitària.

Pràctiques

Els programes de pràctiques del Cos es poden realitzar tant al propi país com a l’estranger, i tenen una duració de 2 a 6 mesos (renovables una vegada), en jornada completa. Són remunerats per l’organització responsable.

 • Cobertura

Els programes de pràctiques no cobreixen només aquesta remuneració, sinó també una petita ajuda en cas de necessitar reubicació, les despeses del viatge, una assegurança complementària, i qualsevol necessitat específica. També donen accés a diversos serveis de suport de formació i lingüístics.

Ocupació

Els programes d’ocupació laboral del cos també es poden realitzar a l’estranger o al propi país, però tenen una duració mínima de 3 mesos, i, tot i que no hi ha duració màxima, el suport financer a l’organització on es durà a terme el contracte es limita als 12 mesos. En tant que contracte laboral, aquest tipus de programes es regeixen plenament segons el dret nacional, i són en jornada completa i estan remunerats per l’organització contractant.

 • Cobertura

Aquests programes cobreixen les mateixes despeses que els de pràctiques, i la remuneració és en forma de salari formal.

 • Inscripció

Per a inscriure’s tant als programes laborals com de pràctiques del Cos cal seguir el mateix procediment que en el cas del voluntariat.

Països participants

El Cos Europeu de Solidaritat diferencia dos tipus de països. Primer, els ‘països del programa’, un grup format pels països de la Unió Europea i Islàndia, Liechtenstein, Macedònia del Nord i Turquia. Segon, els anomenats ‘països socis’, que són els següents països, veïns de la Unió Europea: Albània, Algèria, Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Bòsnia i Hercegovina, Egipte, Geòrgia, Israel, Jordània, Kosovo, Líban, Líbia, Moldàvia, Montenegro, Marroc, Noruega, Palestina, Rússia, Sèrbia, Tunísia i Ucraïna.

Algunes activitats estan obertes als dos grups de països, però n’hi ha d’altres que no. La informació pertinent es podrà trobar a la pàgina oficial de cada activitat.

Com participar

Per a participar en el Cos Europeu de Solidaritat, en tots els casos i com ja s’ha indicat en alguns apartats, el primer pas és tenir un perfil d’EU Login. Després, cal inscriure’s al portal del Cos Europeu de Solidaritat, una plataforma de trobada entre persones joves i organitzacions subvencionades on es generarà un espai personal des d’on trobar programes de voluntariat, finançament de projectes solidaris i possibilitats d’ocupació i pràctiques, així com de formació.

A més, el perfil és obert, i permet indicar la disponibilitat de la persona per a que les organitzacions contactin directament amb ella.

Això, com ja s’ha assenyalat, és comú per a totes les oportunitats que ofereix el Cos Europeu de Solidaritat. Per a conèixer les especificitats, cal consultar els apartats corresponents a cada oportunitat (1, 2 i 3).

Requisits per a participar

El mínim d’edat per a inscriure’s al Cos Europeu de Solidaritat són els 17 anys, però no es podrà iniciar un projecte fins als 18. El màxim, són els 30 anys, amb l’excepció del voluntariat d’ajuda humanitària, que situa el màxim en els 35.

A banda d’això, hi ha alguns requisits que cal complir. En primer lloc, és necessari comprometre’s a respectar els ‘principis del Cos Europeu de Seguretat’. També és important tenir en compte que només es permet realitzar una activitat de voluntariat de llarga duració (de 2 a 12 mesos. Tanmateix, si que es podran dur a terme projectes solidaris, pràctiques i estades d’ocupació i voluntariat en equip.

D’altra banda, si es realitza una activitat de voluntariat de curta durada (de fins a 2 mesos), encara es podrà fer una activitat de llarga duració o participar en programes de voluntariat en equip, pràctiques i ocupació, o projectes solidaris.