Dona i universitat

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Dona i universitat

Resum: 

La batalla per la igualtat de gènere també es lliura a la universitat, on dones, col·lectius i entitats reivindiquen aquest dret bàsic.

La desigualtat en dades

En la majoria de carreres, excepte les d’àmbit tecnològic, les classes estan formades per més dones que homes, i el seu rendiment acadèmic també és superior (un 79% en el sector femení front un 72% en el masculí a la Universitat Autònoma de Barcelona, UAB, per posar un exemple). Tot i així encara queda camí per fer en la lluita per la igualtat de gènere a la universitat:

- Les dones universitàries després d’haver acabat la carrera majoritàriament tenen sous més baixos que els homes universitaris.

- Pocs anys després d’haver acabat els estudis universitaris hi ha una proporció més alta de dones que d’homes amb contractes temporals.

- La proporció d’homes en funcions directives i tècniques supera amb escreix la de les dones.

- Les diferències en el sou, en el tipus de contractació i en les funcions realitzades a l'empresa no es mantenen en els índexs d'ocupació, d'inactivitat o d'atur, que són més o menys iguals entre homes i dones, cosa que evidencia que les dones universitàries treballen, però en condicions pitjors.

Les xifres parlen per si soles, les dades l’Enquesta de Població Activa feta per l’Institut Nacional d’Estadística l’any 2007 revelen que a Catalunya hi havia un 52,3% de dones titulades universitàries front un 47,7 d’homes. Un 63,2% d’homes eren tècnics, professionals, científics i intel·lectuals, en canvi, tan sols un 39,5% de dones ho eren. Fen referència al professorat a les universitats públiques, un 36,2% de dones i un 63,8% d’homes ocupaven aquest lloc de treball.

Pel que fa a dades més actualitzades de la mateixa enquesta durant el primer trimestre del 2011, la falta de llocs de treball afecta més a les dones (123.800) que als homes (89.800), això és degut a la destrucció de llocs de treball i a l’increment de dones actives. La taxa d’atur masculí és del 20,76% i el femení és del 21,94%.

Història de l’Accés de les Dones a les Universitats Espanyoles

El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida va elaborar l’any passat un curtmetratge d’animació anomenat “Centenari de l’Accés de les Dones a les universitats Espanyoles 1910 – 2010”.

Aquesta pel·lícula fa un repàs històric de la presència de les dones a les universitats espanyoles abans i després de l’aprovació de la Reial Ordre de 8 de març de 1910, que va permetre l’accés de les dones a la universitat sense cap autorització. El curtmetratge mostra dades que ens revelen que un segle més tard les dones han de seguir obstacles per assolir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit acadèmic i laboral.

Podeu mirar la pel·lícula aquí. És un treball de Florence Henrard, que és cineasta d’animació, realitzadora i animadora de dibuixos i ninots.

Unitats d’igualtat entre dones i homes

Segons la Disposicióaddicional onzena de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de Universitat, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, les universitats han de comptar entre les seves estructures d’organització amb unitats d’igualtat per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre dones i homes.

Algunes d’aquestes unitats són l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, la Comissióper la Igualtat de gènere de la UB, la Unitatd’igualtat d’oportunitats entre dones i homes UdG, elCentre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL, UPF Igualtat de la Unitat de Suport a Programes Especials, l’Oficina de Suport a la Igualtat d’Oportunitats de la UPC i l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones de les UIB. Moltesuniversitats que no figuren en aquest llistat disposen d’un Pla d’Igualtat entre dones i homes.

Col·lectius universitaris

Són varies les entitats de diferent índole que treballen en qüestions de gènere des de la universitat, tan per millorar la situació a nivell intern com extern. Aquest només és un recull d’alguns dels més actius:

- Grup Interdisciplinar per la Prevenció i l’Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP):aquestgrup de treball de la UAB està implantant a Espanya i Gàmbia una estratègia integral per evitar la mutilació genital femenina (MGF) a persones d’aquest país Africà. S’ha creat l’Observatori Transnacional d’Investigació Aplicada a Noves Estratègies per la Prevenció de les Mutilacions Genitals Femenines que treballa en la investigació, la formació, el disseny de materials educatius multimèdia i la “iniciació sense mutilació” (una proposta de ritual alternatiu).

- Dolça Lluita: col·lectiu antipatriarcal de la UAB. La seva intenció és formar-se i incidir en el moviment estudiantil per lluitar per una educació horitzontal, popular, lliure i antipatriarcal.

- Generatech: neix a la UAB amb l’objectiu de promoure la producció i difusió audiovisual combativa i crítica per transformar les relacions de gènere tradicionals i construir-ne de noves.

- Seminari Interdisciplinari d’Estudi de la dona de la UdL(SIED): és una associació feminista i universitària de la UdL. Treballa des de l’any 91 per la consecució de la igualtat entre homes i dones i té un Centre d’Estudis i Documentació de les Dones. El SIED va crear la Unitat d’Igualtat de la UdL, el Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones, abans que la llei orgànica del 2007 establís que totes les universitat havien de tenir-ne un.

- Centre de Recerca de Dones de la UB (DUODA):és un centre de recerca interdisciplinari de la UB que practica la relació sense fi, la relació no instrumental, pel simple fet del gusta a relacionar-se i reivindicar la diferència sexual.

- Universitat d’Estiu de les Dones de la UB (UED):és una universitat que té com a objectiu oferir una formació alternativa en matèria d’igualtat de gènere.

- Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones (CiPD) de la UB: format pel Centre Dona i Literatura, el Seminari de Filosofia i Gènere i Tàcita Mútua, tots de la UB. Aquests grups s’han unit en l’estudi de la creació de les dones en la literatura, el cinema, les arts i el pensament filosòfic, des de l’Antiguitat fins els nostres dies. Analitzen les representacions de la feminitat i la masculinitat en la cultura, que desemboquen en conductes com la violència de gènere.

- Programa Dona UPC: treballa amb iniciatives que perquè augmenti el nombre de dones que estudien carreres de tipus tecnològic.

- Dona Tech XXI de la UPC: un espai per a les dones politècniques on hi ha informació sobre cursos i màsters, beques i el concurs Dona Tech XXI. Està pensat per ajudar a la dona politècnica en el seu desenvolupament professional.