Escoles i entitats que ofereixen formació

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Escoles i entitats que ofereixen formació

Resum: 

Recull de les escoles de formació reconegudes pel Pla de Formació de l'Associacionisme i Voluntariat de Catalunya. Per tal d'informar-vos de la programació detallada amb les dates i llocs dels cursos, podeu posar-vos en contacte directament amb cada escola.

El Pla de Formació del Voluntariat

La formació és una eina molt valuosa en la gestió del voluntariat, ajuda a garantir que els voluntaris estiguin capacitats per a l'acció, tot incrementant el seu coneixement, les seves habilitats, capacitats i motivacions. La formació és també una de les principals inversions i mecanismes de fidelització de l'organització cap als seus voluntaris.

La formació és una inversió de futur per l'associació, i encara que els seus recursos siguin limitats, val la pena l'esforç de facilitar una formació adequada als membres de la mateixa, que faci possible la realització de la seva tasca amb més qualitat, tant a nivell intern com extern.

La formació que com a entitat oferiu ha de respondre a les necessitats reals. La informació obtinguda amb el seguiment i l’avaluació dels voluntaris és fonamental per definir les línies de formació de l'entitat i per decidir conjuntament amb el voluntari quina formació és la més adient per a ell. És important que tota entitat, elabori el pla de formació del voluntariat al voltant de dos eixos: la formació institucional (sobre la missió i l'organització) i la formació en la tasca concreta que realitzi.

L'elaboració del Pla de formació del voluntariat és un procés amb diferents fases, la primera de les quals és la detecció de necessitats de formació. Abans de posar-se a planificar qualsevol acció formativa haureu de determinar si aquesta és necessària i per a qui ho és. Una vegada definides les necessitats, serà el moment de decidir com serà aquesta formació i per tant, de planificar-la:

Determinar les finalitats del pla de formació de voluntariat, a partir de les situacions problemàtiques detectades.

  • Determinar els objectius generals de formació, a partir de les necessitats prioritzades.
  • Decidir les qüestions generals que tenen relació amb el Programa: temàtica, tipus d’accions formatives, lloc, metodologia, entre altres.
  • Planificar les accions formatives concretes del programa. En el cas d'un curs, determinar els objectius, continguts, estratègies, dates, entre altres.

Visita el catàleg virtual de cursos del PFAVC


Escoles del PFAVC

L'any 1994 es crea el Pla de Formació de l'Associacionisme i Voluntariat de Catalunya (a partir d'ara PFAVC), per tal de garantir la formació a tots els nivells i sectors del món voluntari i amb la intenció de donar un reconeixement administratiu a la formació associativa i de voluntariat. El Pla de Formació contempla dos tipus de cursos:

  • Cursos en l'àmbit de sectors: adreçats a formar el voluntari per a la millora de la seva actuació respecte els destinataris dels programes de l'entitat.
  • Cursos en l'àmbit de gestió: adreçats a formar les persones que s'encarreguen de dur endavant l'entitat, el seu funcionament i la gestió dels diversos aspectes que la conformen.

Aquests cursos tenen una part del seu cost subvencionat i estan impartits per les Escoles de Formació del Voluntariat, reconegudes fins el PFAVC.

Per conèixer l'oferta formativa, és necessari posar-se en contacte directament amb les Escoles aparegudes en el Catàleg del PFAVC:

1. Fundació Pere Tarrés - Formació

2. Escola de l'Esplai de Lleida - Fundació Verge Blanca

3. Amics de la Gent Gran

4. AFANOC

5. Centre d'Estudis de l'Esplai -Suport Associatiu

6. CAE, Formació i serveis sòcioculturals

7. Escola de formació de voluntaris de la Federació Catalana de Voluntariat Social

8. Escola de Voluntaris de SETEM Catalunya


9. Escola de formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona

10. Escola Mirall, per a educadors en el temps lliure

11. Creu Roja Catalunya

12. Escola d’Educadors d’Osona

13. Escola d’Esplai de Tarragona

14. Escola de l’Esplai de Girona

15. Centre d’Estudis Joan Vallès

16. Escola de voluntariat de l’Associació Benestar i Desenvolupament

17. Escola Lliure el Sol

18. Adhara, Escola d’Educadors en el Lleure

19. Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

20. Associació Iniciativa per a la Reforma Horària. Ara és l’hora

21. Associació per a joves TEB

22. Servei Civil Internacional de Catalunya

Formació en línia: l'e-learning

Avui en dia gràcies a les TIC es pot fer formació a través d’internet. La formació a distància permet aplicar en algun grau, en temps real, tots els aspectes del procés formatiu: difusió dels programes, matriculació, continguts, apunts, tutoria en línia, consultes a centres de documentació virtual, grups de treball, entre altres.

Aquesta formació en línia, l'e-learning, és un factor que es va implantant dins de la cultura de les organitzacions. Aquest recurs poc a poc es va utilitzant ja que la flexibilitat dels horaris convergeixen amb les necessitats dels voluntaris que volen formar-se sense la rigidesa temporal o de les distàncies dels sistemes formatius tradicionals.

En aquest link trobareu l'Aula Virtual del PFAVC