Guies i recursos per a conèixer la biodiversitat

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Mapa del visor de la biodiversitat dels espais en custòdia.  Font: Visor de la biodiversitat, captura de pantalla.
Mapa del visor de la biodiversitat dels espais en custòdia. Font: Visor de la biodiversitat, captura de pantalla.

Guies i recursos per a conèixer la biodiversitat

F Pere Tarrés
Resum: 

Set interactius i guies que permeten satisfer la curiositat i celebrar la biodiversitat, especialment útils per al treball amb infància i per a la recerca.

La biodiversitat es protegeix, però per a protegir-la és important conèixer-la. Per això, a continuació es recullen alguns recursos que fan palesa de la grandíssima diversitat d’espècies que existeix a Catalunya, i un d’extra que descobreix la biodiversitat a nivell planetari.

Són recursos útils tant per a fer activitats d’aprenentatge amb la infància com per a difondre coneixement i dades per a la investigació i la recerca.

Infografies de l’Estratègia del Patrimoni Natural

L’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya per a definir el full de ruta de les polítiques de conservació de la natura fins al 2030.

En aquest marc, ha publicat una sèrie d’infografies sobre la biodiversitat a Catalunya i la seva conservació, i els efectes que té sobre ella el canvi climàtic, l’activitat agrària i ramadera, les espècies invasores...

Catàleg de la Biodiversitat de Catalunya

La Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) té el projecte de mantenir el Catàleg de la Biodiversitat de Catalunya, on es recullen de manera actualitzada les espècies presents al territori català. El registre també recull el grau d’endemisme (autòctona o introduïda), amenaça i protecció de cada espècie.

La tasca de recol·lecció la duen a terme en col·laboració amb els i les principals especialistes en l’estudi dels diferents grups d’organismes, que surten indicades a la part superior de les llistes.

Mapa del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya

El Departament de Biologia de la Universitat de Barcelona compta amb un banc de dades en forma de mapa on es poden consultar les espècies del territori. Per a consultar les llistes, es pot clicar al quadrant del mapa desitjat, i també es pot filtrar per algunes classes (vegetació, flora, briòfits, algues, fongs, líquens, vertebrats, invertebrats, artròpodes, flora al·lòctona). El mapa també permet fer cerques d’espècies pel nom popular o el nom científic i mitjançant un arbre, el que permet veure amb quina freqüència i a on es troben ubicades les espècies.

Per cada espècie seleccionada, la pàgina ofereix informació completa: la fitxa biològica amb algunes imatges, les dades genètiques, els usos que se li pot donar (etnobotànica), alguns sinònims, la bibliografia utilitzada i els comentaris on s’ha citat.

Finalment, la pàgina també permet consultar estadístiques i enllaços d’altres registres i deixar comentaris.

Visor de biodiversitat d’espais en custòdia

La Xarxa per la Conservació de la Natura fa el manteniment d’un mapa semblant al de l’anterior apartat, però dedicat específicament a la biodiversitat dels espais en custòdia. D’entrada, el mapa mostra tots els espais d’aquest tipus del territori català, que es poden clicar o seleccionar en un desplegable per a consultar l’àrea que ocupen i les espècies que hi viuen i el seu aspecte. Per als ocells, si es clica la ‘i’ al costat de la imatge de l’espècie, la pàgina mostrarà informació extreta del Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).

Les espècies es poden filtrar segons el grup taxonòmic (ocells, papallones, mamífers, amfibis, rèptils, ratpenats, mamífers marins, odonats, papallones nocturnes, ortòpters, orquídies, cigales, coleòpters, peixos, crancs de riu i bivalves). També es pot escollir un període d’observació, el que permet fer comparacions de temps.

Per acabar, les icones de localització que apareixen al mapa de cada espai en custòdia permeten veure totes les observacions fetes i la data.

Atles de la biodiversitat a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ofereix un servei d’atles de la situació de la biodiversitat a la ciutat. En un mapa interactiu dividit per barris i platges mostra el nombre d’espècies de la capa seleccionada (plantes dels espais verds, arbres de la ciutat, ocells que fan niu, papallones, peixos o altres vertebrats) o espais (basses naturalitzades i comunitats vegetals) i que hi ha a cada fracció marcada.

Clicant a cada barri, es mostren totes les espècies que hi viuen, amb una foto, una breu descripció i un botó que mostra en quins altres espais es troba. D’altra banda, en un comandament lliscant, el mapa permet veure el nivell de cobertura vegetal de la ciutat.

Interactiu de la plataforma Life Gate

Deixant de banda el territori català, un recurs molt il·lustratiu de la biodiversitat planetària és l’interactiu de la plataforma Life Gate. Es tracta d’una eina molt intuïtiva i il·lustrativa que permet copsar amb un cop d’ull la varietat de la vida a la Terra.

El seu funcionament és molt senzill. Fent zoom, el requadre es dividirà automàticament per seccions deixant veure diferents nivells de classificació: dominis, fílums, classe, ordre, família, gèneres i espècies. Així, com més s’acosti la càmera a una de les seccions, més divisions farà i més detallada serà la diferenciació. A més, la dimensió de la secció serà proporcional a la quantitat d’exemplars que existeixen.

Participa: Atles de mamífers de Catalunya

Aquest atles és el resultat d’un projecte de ciència ciutadana de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. La iniciativa, sota l’empara de la Generalitat i diverses institucions científiques, obre a la població general la possibilitat de participar en el registre i l’estudi dels mamífers del territori català.

Les persones interessades rebran una formació prèvia sobre el protocol a seguir, i tindran l’oportunitat de participar en la planificació i la gestió de la fauna de Catalunya. La seva tasca formarà part de l’atles, que serà publicat físicament en acabar el registre. Serà un dels primers atles de mamífers realitzat amb ciència ciutadana.