La Fundació TU-i-NOS crea una eina digital per fomentar l'autonomia de les persones amb discapacitat

Fundació TU-i-NOS
 Font: Fundació TU-i-NOS
Reunió de la Fundació TU-i-NOS amb els representants polítics de la comarca del Garraf.

La Fundació TU-i-NOS crea una eina digital per fomentar l'autonomia de les persones amb discapacitat

Fundació TU-i-NOS

Resum: 

L'entitat s'adapta als nous canvis legislatius i posa en marxa una eina que ha de facilitar a les persones amb discapacitat l'exercici de la seva capacitat jurídica.

L’Entitat Tutelar del Garraf canvia de denominació social donant pas a la Fundació TU-i-NOS, avançant en el procés d’adaptació a la reforma estatal de la legislació civil i processal pel suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, aprovada recentment. A més, la Fundació ha presentat una nova plataforma digital per millorar el seguiment de les persones assistides i garantir els estàndards de qualitat dels seus processos.

La Fundació TU-i-NOS continua sent una institució sense ànim de lucre que té com a propòsit el suport jurídic i social a persones majors d’edat amb discapacitat psicosocial, intel·lectual, malaltia mental o envelliment, addiccions, que necessitin o puguin necessitar aquest suport, a través de les figures de protecció de la persona, previstes al Codi Civil de Catalunya.

Una nova eina digital

La posada en marxa de la Fundació també comporta el llançament d’una nova plataforma digital que realitza un seguiment objectiu i continuat de la qualitat de vida de les persones assistides i de les necessitats de suport en tot moment i en tot el cicle vital de la persona. Així mateix, la nova eina, desenvolupada amb suport de l’Obra Social de la Caixa, també valida que l'entitat estigui complint els estàndards de qualitat dels seus processos, guiant als treballadors en tots els passos i facilitant l'emissió d'informes per facilitar la presa de decisions a jutges i fiscals.

La reforma del decret llei català 19/2021, que regula, de manera provisional, els mecanismes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, determina que l’assistència a Catalunya és el mecanisme de suport que reemplaça i aboleix la incapacitació, la tutela, la curatela i la rehabilitació o pròrroga de la potestat parental en majors d’edat. Aquesta nova realitat torna la capacitat de decidir, d’escollir i d’equivocar-se, a les persones a les quals oferim suports.

Es requereixen nous mitjans per fomentar la vida independent, l’autonomia, la formació i més proximitat per ajudar a decidir. Aquest mecanisme de suport ha de permetre, en última instància, que cada individu pugui exercir plenament la seva capacitat jurídica, treballant des del paradigma de la capacitat, perquè les persones assistides puguin decidir sobre la gestió dels suports que precisen, amb la promoció de la seva autonomia i suport a la seva inclusió social.

Canvi de denominació

Aquest mes de maig, l’entitat ha celebrat un acte de presentació de la nova denominació de la Fundació TU-i-NOS, que ha servit de fòrum de debat sobre les novetats que comporta la nova etapa. L’acte ha comptat amb l’assistència de les regidores de Drets Socials i Caps de Servei dels diferents ajuntaments del Garraf i del seu Consell Comarcal. A la sessió hi van assistir representants dels ajuntaments de Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles i Olivella.

Els representants públics van manifestar l'interès a aconseguir l'èxit de la nova llei i la necessitat de coordinar els suports que oferirà la Fundació TU-i-NOS amb els suports comunitaris, en benefici dels usuaris que els necessitin. La cita també va servir per anunciar la imminent posada en servei de la “TU-i-NOS Academy” a Vilanova i la Geltrú, que té la finalitat d’oferir formació per augmentar l'autonomia de les persones i afavorir la vida independent.

Afegeix un comentari nou