Participa en l’estudi sobre la formació en el tercer sector social

F Pere Tarrés
enquesta i ratolí Font: Flickr
El termini per participar-hi finalitza el proper dimecres 20 de maig

Participa en l’estudi sobre la formació en el tercer sector social

F Pere Tarrés

Resum: 

A través d’una enquesta, les entitats podran posar de manifest el nivell formatiu de professionals i voluntariat.

En el marc dels estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’està duent a terme una recerca que té per objectiu descriure i analitzar la formació de les entitats del tercer sector social català. Amb la voluntat de poder comptar amb les dades suficients per a la bona realització de la investigació, des de la coordinació del projecte s’ha posat en marxa una enquesta dirigida a les entitats i associacions que pretén entrar en major profunditat en la temàtica estudiada.

D’aquesta manera, i considerant la formació com a eix essencial per a l’enfortiment del tercer sector social, la investigació posa èmfasi en el desenvolupament tant de les persones professionals retribuïdes com del voluntariat i l’impacte que generen en els col·lectius atesos. El format de resposta del qüestionari és àgil i el temps per a poder-ho no excedeix dels 15 minuts. El termini per participar-hi finalitza el proper dimecres 20 de maig.

Pel que fa als resultats de l’estudi, aquests es faran arribar per correu electrònic el 30 de setembre d’aquest mateix any a totes les entitats o associacions que hi hagin participat. Es farà arriba en format d’informe conjunt, tot respectant la protecció de dades i el codi ètic de recerca. Per qualsevol dubte o aspecte a comentar per part de l’entitat participant, es pot adreçar a la persona responsable per mitjà del correu electrònic.

Com a entitat del tercer sector social, participa a l’enquesta.

Afegeix un comentari nou