10 propostes de les entitats socials per la simplificació en l'administració pública

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Simplificació en l'administració pública Font: Taula d'entitats del Tercer Sector Social
Simplificació en l'administració pública Font: Taula d'entitats del Tercer Sector Social

10 propostes de les entitats socials per la simplificació en l'administració pública

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Lafede.cat publiquen les propostes de les entitats socials creades a partir de les conclusions dels estudis que han elaborat.

L'estudi realitzat per la Taula ha estat "La digitalització i la simplificació dels processos administratius de finançament públic" i l'estudi realitzat per Lafede.cat ha estat "Diagnòstic sobre les convocatòries catalanes de cooperació: perspectives i possibilitats administratives de convergència i simplificació". A més, ha contemplat experiències innovadores i de la col·laboració de persones expertes.

Ambdós estudis s'han elaborat arran de la necessitat de reflexionar sobre l’actual procés de digitalització de l’administració pública, que suposa una gran oportunitat per a facilitar l’atenció a les persones i simplificar els procediments administratius per a les entitats socials i tenen l'objectiu comú d'ajudar a construir un marc comú entre les diferents administracions per garantir que els processos de les convocatòries públiques de finançament siguin més àgils, senzills i adaptats a les entitats socials i de cooperació i a les persones usuàries.

Aquestes són les 10 propostes de les entitats socials:

  1. Centralitzar tots els tràmits de l’administració a Catalunya en un únic web: les entitats socials han de poder realitzar d'un únic portal electrònic que permeti realitzar, de manera guiada, totes les seves gestions amb cadascuna de les diverses administracions.
  2. Crear un sistema únic de registre de documents per tal que les entitats puguin registrar i actualitzar les seves dades: així no serà necessari que presenti les dades de l’organització cada vegada que inicia el tràmit d’una convocatòria sinó que aquesta informació queda registrada i seria l'administració qui accediria a la informació requerida sense haver de sol·licitar-la.
  3. La cura al centre: generar uns processos administratius del sistema de concurrència pública competitiva més flexibles i simples per millorar així els resultats a assolir amb els projectes. Fer camí cap a unes normes més conciliadores i cap a la desburocratització en els formularis, els procediments de justificació i les despeses subvencionables entre les Administracions.
  4. Permetre l’accés al formulari en línia de tramitació de subvencions com a mínim un mes abans de l’obertura del procés: d'aquesta manera les entitats podrien consultar la informació requerida, preparar-la, detectar i anticipar-se a possibles problemes o dubtes que hauran de resoldre en un temps limitat i el calendari de publicació de convocatòries seria més estable.
  5. Enviar informació referent al cicle de les convocatòries de subvencions a les entitats: fer-ho de manera directa i proactiva, no només a través dels canals d’informació ordinaris.
  6. Assegurar l’accessibilitat: és necessari promoure que crear el disseny d’un formulari adaptat a l’entorn digital accessible per a totes les persones. Cal que estigui redactat amb textos clars i fàcils d'entendre, de lectura fàcil, colors bàsics i contrastats i disponible també en programari lliure.
  7. Donar formació, acompanyament i assistència a les persones professionals de les entitats: cal aportar resoldre dubtes durant el procés de formulació i solucions per tal que la bretxa digital no suposi una barrera en el procés de presentació i justificació de subvencions.
  8. Garantir que les entitats puguin fer els tràmits des de qualsevol dispositiu, navegador, programari o canal: les persones usuàries han de poder realitzar l'inici del tràmit en un canal i tenir l'opció d'acabar-lo en un altre, tant presencialment com en línia a través tota mena de dispositius mòbils o ordinador.
  9. Oferir gratuïtament a entitats la certificació de persona jurídica: seria una manera d'aconseguir que els sistemes d’identitat digital siguin preeminentment de persona jurídica, és a dir com a entitat, i no física com a persona tècnica. Aquesta proposta garantiria un nivell de seguretat elevat.
  10. Facilitar espais de treball inter-institucionals: crear mecanismes d'incidència a Catalunya i la resta de l'Estat tant en l'àmbit tècnic, com l'administratiu i el jurídic per impulsar canvis en la normativa per avançar cap a una major flexibilitat, harmonització i simplificació dels processos administratius sobre l’educació i la cooperació per al desenvolupament i les entitats del tercer sector social.

Afegeix un comentari nou