David Franquesa: "eReuse vol promoure la reutilització evitant el reciclatge prematur"

Associació per a Joves TEB - Informàtic
Autor/a: 
Xavi Aranda - Associació per a Joves TEB
Logotip de reciclatge.
Ereuse vol promocionar la reutilització de dispositius electrònics front el reciclatge.
Imatge de nens soldats participants a la Guerra del Congo.
Nens soldats de la Guerra del Coltán. Imatge de domini públic.
Captura pantalla de la pàgina de Ereuse
Mitjançant la creació de circuits locals, es poden aprofitar molts dispositius electrònics.
Presentació del projecte eReuse a enviroInfo2015.org
Presentació del projecte eReuse a enviroInfo2015.org
eReuse ha desenvolupat diverses aplicacions perquè els circuits locals les utilitzin.
eReuse ha desenvolupat diverses aplicacions perquè els circuits locals les utilitzin.
Poster de eReuse amb una infografia explicant els seus objectius i funcionament.
Poster de eReuse amb una infografia explicant els seus objectius i funcionament.

David Franquesa: "eReuse vol promoure la reutilització evitant el reciclatge prematur"

Autor/a: 
Xavi Aranda - Associació per a Joves TEB
Associació per a Joves TEB - Informàtic

Resum: 

Electronic Reuse va néixer amb la idea de promoure una economia circular. Mitjançant aquesta comunitat digital es poden aprofitar molts dispositius electrònics per allargar-lis la vida útil.

El mercat de consum ha arrelat la idea de comprar dispositius electrònics nous. Molta gent i entitats, per costum canvien de material electrònic cada 5 anys. És el temps d'amortització estàndard d'un equip informàtic, i això s'explica en moltes classes de comptabilitat. En haver de renovar els materials constantment, es genera una economia que només afavoreix, principalment, les grans empreses comercialitzadores de dispositius electrònics.

Tot i aquestes dinàmiques tan esteses, actualment comencen a sorgir alternatives que promocionen la reutilització dels equips informàtics i, també, la redistribució de la riquesa cap al mercat local. És el cas d'Electronic Reuse, una comunitat creada de diferents entitats, organismes oficials i universitats catalanes.

Per conèixer més a fons eReuse, parlem amb el David Franquesa, una de les persones que hi participa.

Situem-nos en context. Què és l'economia circular?

L'economia circular és una proposta per a canviar el model de consum lineal a un de circular. Per això apliquem els següents passos en un ordre concret. Pas 1, tenim un producte que cal preservar tot el que sigui possible, i per això apliquem accions de reutilització. Pas 2, tenim un producte o un component (disc dur...) que ningú vol reutilitzar, llavors recuperem les matèries primeres que conté per a fabricar un nou component. Pas 3, no podem recuperar una matèria primera perquè no sabem encara com fer-ho, llavors ho cremem per a crear energia. L'ordre és important, la legitimitat per passar del pas 1 al pas 2, i del pas 2 al pas 3, és la clau.

Per què té tanta importància l'economia circular en l'àmbit de l'electrònica?

L’ economia circular és especialment rellevant en el context dels dispositius digitals. Per a fabricar dispositius digitals usem recursos no renovables, tòxics i escassos, que provenen de zones de conflicte i que creen conflicte, com la guerra del Coltan l'any 2003 amb 4 milions de morts. Els refinem per convertir-los en peces, que s'ajunten en condicions de semiesclavitud, a països com la Xina, per donar-te un producte final com un telèfon mòbil, producte que si no es reutilitza, en pocs es converteix en un residu. Amb el reciclatge només recuperem una petita part de les matèries primeres que contenia, si és que es fa adequadament, avui a Europa s'escapen el 65% dels residus, que contaminen zones com l'Agbogbloshie, a Ghana.

Per a fabricar dispositius digitals usem recursos no renovables, tòxics i escassos, que provenen de zones de conflicte i que creen conflicte, com la guerra del Coltan l'any 2003 amb 4 milions de morts

La contaminació d'aquest consum lineal escalfa el planeta, i contamina l'aigua i la terra. Segons les Nacions Unides, a conseqüència del canvi climàtic, en els 30 anys vinents tindrem entre 50 i 200 milions de persones desplaçades, s'anomenen els refugiats del canvi climàtic. Com ho solucionem això? I si reduïm el consum com diu la llei de les tres erres? Seria ideal, però la realitat és que avui hi ha més mòbils al planeta que persones, i això segueix creixent.

Per tant la reutilització és un aspecte molt important a tenir en compte, oi?

La reutilització és la segona de les tres erres. Un dispositiu digital que es repara, millora en prestacions o es canalitza a altres usuaris amb traçabilitat fins al seu reciclatge, aporta tot un seguit de beneficis: prevenció de residus, evitem fabricar més dispositius, afavoreix l'economia social, redueix el risc de fugues, s'incrementa la recuperació de matèries primeres, es desincentiva l'exportació il·legal, es fomenta la inclusió digital i es pot generar un aprenentatge en centres educatius.

Malauradament, tot i els vuit beneficis de la reutilització, quasi la majoria de dispositius procedents de l'administració pública i l'empresa privada es reciclen (destrueixen) prematurament quan queden amortitzats i fora de garantia, encara que molts siguin aptes per a la reutilització en l'àmbit local. En cada destrucció es perd una oportunitat per transformar el model de consum lineal a un de circular i social.

I d'aquí neix Electronic Reuse. Què és exactament?

Electronic Reuse (eReuse.org) és una comunitat d'activistes, investigadors, universitats, centres educatius, entitats de restauració i distribució d'equips informàtics, institucions i en general totes les persones i entitats que promouen l'economia circular en l'àmbit de l'electrònica. La nostra missió és promoure la societat perquè siguem capaços d'evitar el reciclatge prematur dels dispositius digitals via la promoció de la reutilització. La reutilització són accions que es realitzen sobre productes i components que consisteixen a reparar, millorar, actualitzar, remanufacturar i cessió a altres usuaris.

Electronic Reuse (eReuse.org) és una comunitat d'activistes, investigadors, universitats, centres educatius, entitats de restauració i distribució d'equips informàtics, institucions i en general totes les persones i entitats que promouen l'economia circular en l'àmbit de l'electrònica.

Els participants d'eReuse creem circuits locals de reutilització comunitària i desenvolupem, mantenim i millorem recursos de programari lliure, i oferim serveis que optimitzen la reutilització i permeten traçar els dispositius i els components durant tot el cicle de vida fins al seu reciclatge. Aquests circuits poden aprofitar la tecnologia creada el 2011 per eReuse. Treballar en comunitat i en l'àmbit local ens permet escalar i sostenir així els costos de desenvolupament, evitant usar solucions privatives.

Quants dispositius electrònics heu registrat fins el dia d'avui?

El dia d'avui els participants de ereuse gestionen en els seus circuits milers de dispositius cada any, i en quan al circuit comunitari de Pangea, hem gestionar més de 1.000 dispositius per valor de 50.000€ i han generat uns estalvis de reducció de fractura digital per valor de 50.000 € més, perquè el circuit Pangea, un dels circuits locals, garanteix que el valor dels costos d'economia circular està uns 50 € per sota del valor de mercat i que una part dels dispositius se cedeixen gratuïtament.

Com una entitat pot participar en Ereuse?

Pot adherir-se al circuit comunitari oferint els seus serveis o emprar els recursos com eines, llicències, models de convenis... per a crear els seus propis circuits. També pot ser una entitat que desenvolupi programari o ofereixi programari com a servei, i tant de bo sigui quelcom innovadora que el circuit necessiti. Si cal millorar les eines, destinarem part dels fons econòmic de desenvolupament a crear-les.

Les entitats poden adherir-se al circuit comunitari oferint els seus serveis o emprar els recursos com eines, llicències, models de convenis... per a crear els seus propis circuits.

Quines són les entitats que col·laboren amb vosaltres?

El Circuit Pangea d'eReuse agrupa a moltes de les entitats de l'ESS restauradores i distribuïdores de dispositius digitals de Catalunya, com: Engrunes S.L.U, Solidança treball S.L, l'Associació Andromines, la Fundació Trinijove, Abacus SCCL i Alencop SCCL, i entitats de l'economia voluntària com El Programa Reutilitza de la Universitat Politècnica de Catalunya, La Fundació Marianao, Labdoo.org, la Fundació Banc de Recursos i la Fundació Realdreams (donalo.org). Recentment estem teixint altres col·laboracions amb el moviment The Restart Project a Barcelona, Som Connexió i la comunitat Guifi.net.

Comentaris

Per fi, pensava que era l'únic amb aquesta mentalitat i que no s'estava fent res..és necessari un canvi ja!

Afegeix un comentari nou