Es redueix la escletxa digital entre homes i dones

Autor/a: 
Associació per a Joves TEB
 Font:
Font:

Es redueix la escletxa digital entre homes i dones

Autor/a: 
Associació per a Joves TEB

Resum: 

Un estudi realitzat per l'Observatori de la e-igualtat analitza l'evolució de la diferència d'accés a les Tecnologies de la Informació i Comunicació entre homes i dones del estat espanyol.

Anomenem escletxa digital (també anomenada esquerda, o fractura) a la diferència en l'accés a les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). Aquesta diferència és causada per diferents motius: diferències socioeconòmiques, d'alfabetització, d'estructures tecnològiques, en la capacitat d'aprenentatge (en el cas de la edat) o, en el cas que s'estudia, en les diferències en els rols adoptats per cada un dels generes.

L'Observatori de la e-igualtat ha presentat els resultats del seu estudi, en el que conclouen que es redueix la escletxa digital entre homes i dones al estat espanyol. Si en un estudi realitzat en l'any 2009 la proporció d'homes que feien servir les TIC superava en un 15% a la de les dones, en l'any 2011 aquesta xifra es situa en un 9%. En el context de la Unió Europea, la esquerda digital en Espanya es troba en 5 punts per sobre la mitjana europea.

Però no cal cantar victòria. El mateix estudi defineix tres nivells d'esquerda digital: el primer nivell es refereix a les diferències en l'accés a les TIC, el segon nivell fa referència a la intensitat del ús, i el tercer a les aplicacions utilitzades. La gran reducció es situa en el nivell d'accés, el primer nivell d'esquerda digital.

En quan a la intensitat d'usos de les TIC, les dones es perfilen amb un index inferior d'usuàries habituals, i es connecten amb menys freqüència, un 10% menys. Quan parlem del accés a Internet des de dispositius mòbils, aquesta diferència es situa fins a un 50% menys de connectivitat.

Quan parlem de la esquerda en les aplicacions utilitzades, veiem que les dones fan servir en menor grau aplicacions avançades i complexes. Si diferenciem en usos, els homes fan servir les TIC per a temes relacionats amb l'oci, consum i finalitats lúdiques, mentre els usos de les dones es centren en usos més funcionals i d'impacte social: la feina, la salut i la formació.

Podeu consultar els resultats complets de l'estudi a la plana web del Observatori de la e-igualtat.

Afegeix un comentari nou