Internet afavoreix la igualtat entre dones i homes?

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Internet afavoreix la igualtat entre dones i homes?

Resum: 

Encara que pugui semblar que Internet és un mitja on es trenca amb l'escletxa de gènere, diferents estudis demostren que les dones hi tenen menys influència que els homes i que existeix la violència de gènere 2.0.

Sovint es parlar de la participació activa de les dones a Internet i aquest pot semblar un espai on poder trencar amb xacres com ara la desigualtat de gènere i la violència vers les dones. Un espai on les dones es puguin expressar lliurement i participar d'igual a igual amb els homes. Diversos estudis, però, demostren que encara falta molt de camí per arribar a aquesta realitat.

Un informe elaborat per la Wikipedia assenyala que només el 9% de les persones editores de l'enciclopèdia col·laborativa i lliure són dones. La Wikipedia, consultada cada mes per 500 milions de persones de tot el món i que compta amb 37 milions d'articles en gairebé 300 idiomes, serveix d'exemple de la poca participació de les dones en la generació de continguts a la xarxa.

Una tesi doctoral defensada per Iker Merchán a la Universitat del País Basc (UPV / EHU) ofereix dades semblants, però aquest cop referents a la representació femenina en la blogosfera. Demostra que les dones, encara que accedeixen per igual a Internet, representen només el 17% dels blogs influents. A més, el 92% de les persones considerades influents a Internet són homes.

Aquestes dades deixen veure que Internet és un mitjà al qual les dones accedeixen igual que els homes, però la seva participació en la generació de continguts i la seva influència són molt inferiors a les dels homes.

Internet no té cos però sí gènere

El perfil d'editor de la Wikipedia és el d'un home amb estudis, blanc, expert sovint en informàtica i resident majoritàriament als Estats Units i Europa. Són dades d'un estudi realitzar per la Universitat de les Nacions Unides l'any 2010. Aquestes dades mostraven clarament que mancava visió femenina i que molts punts de vista quedaven fora de l'enciclopèdia col·laborativa.

La disparitat de gènere no es manifesta només en, per exemple, la manca de biografies femenines, sinó que també en termes d'èmfasi. Així, les entrades sobre temes que poden interessar a noies adolescents ofereixen molta menys informació que les que parlen de temes relacionats amb nois adolescents.

Quant als blogs, el nombre total de redactors quadruplica al de redactores i hi ha sis blogs escrits només per homes per cada blog en què només escriuen dones. La tesi d'Iker Merchán també afirma que hi ha rols de la "vida real" que es repeteixen a la "vida virtual". N'és un exemple que l'únic àmbit en què la participació de les dones arriba als nivells de la dels homes és el de l'interès pràctic, el que correspon a gustos i aficions, on representen el 42% entre els blogs més influents. Aquesta igualtat ve lligada a la influència de les dones en temes com ara tasques (100%), bellesa (89%), nadons (89%) i moda (74%).

Les causes de la bretxa digital de gènere

Sue Gardner, que va ser presidenta de la Fundació Wikimedia, va voler analitzar les causes de la poca participació femenina a la Wikipedia i es va trobar amb raons com ara: la manca de temps i de confiança en elles mateixes; problemes de la pròpia interfície d'edició; o dones que pensen que les seves aportacions seran editades o esborrades i, per tant, prefereixen no participar-hi.

"Hi ha certs rols que es repeteixen en la vida real i en la virtual". És la conclusió a què ha arribat Iker Merchán, després de plantejar una sèrie de preguntes referents a les causes de la bretxa digital de gènere a 10 dones influents a Internet. Sembla que els esquemes de la societat es reprodueixen també a la xarxa.

A Internet, els atacs a les dones són molt més greus que cap als homes i solen incidir en allò més personal. Així, la por a ser qüestionades fa que moltes dones prefereixin no participar i opinar.

Violència de gènere 2.0

Malauradament, la violència masclista també es reprodueix a la xarxa. El llibre Violencias de género 2.0, que és producte de les IX jornades GrediDona celebrades al Campus Mundet al maig del 2014, fa una incursió en les violències en els espais virtuals des d'una perspectiva de gènere. Les autores afirmen que, encara que Internet ha ofert múltiples possibilitats a les dones, aquestes no han estat prou per eliminar la discriminació de gènere.

D'una banda, el llibre evidencia que la discriminació de gènere està molt present a la xarxa. I d'altra banda, pretén generar conscienciació i oferir eines per "desemmascarar les agressions virtuals" i fer-hi front.

Afavorir espais de participació

Iker Merchán afirma que "a Internet, com en altres espais, es tracta de sumar". Considera que "tant homes com dones tenen alguna cosa que aportar i que si ens perdem l'opinió de la meitat de la població, perdem tots i totes". Cal, però, canviar moltes coses per arribar a una realitat en què les dones es trobin còmodes expressant-se lliurement a Internet, sense por a ser jutjades o atacades.

Encara que queda molt de camí per fer, la periodista i subdirectora de Pikara Magazine, Andrea Momoitio, assenyala al llibre sobre violències 2.0 que les noves tecnologies també estan afavorint la creació d'espais de referència per a dones en què poden sentir-se lliures. Així, Internet està donant cabuda a espais feministes en què "les dones es troben, retroben, es cuiden, es debaten i es defensen de les agressions".

En el cas de la Wikipedia, a Catalunya s'ha posat en marxa la iniciativa Wikidones, que pretén fomentar que les dones s'animin a generar continguts. És una proposta de treball col·lectiu per afavorir la participació de les dones en l'edició de continguts a la Viquipèdia. Està desenvolupat i coordinat per La Bonne, amb el suport de la Regidoria de Dones i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, i amb la col·laboració d'Amical Wikimedia i Eduxarxa.

Afegeix un comentari nou