Les 10 apps amb l'impacte més social del 2016!

Associació per a Joves TEB - Informàtic
Autor/a: 
Associació per a Joves TEB
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les 10 apps amb l'impacte més social del 2016!

Autor/a: 
Associació per a Joves TEB
Associació per a Joves TEB - Informàtic

Resum: 

La Taula del Tercer Sector ha presentat un recull d'aplicacions amb l'impacte més social del 2016.

La Taula del Tercer Sector va publicar la setmana passada a la seva pàgina web, un apunt sobre les 10 apps amb més impacte social del 2016. Aquest recopil·latori és una mostra heterogénia de la tecnologia que ajuda a la vida de les persones. Les solucions tecnològiques s'han desenvolupat tenint en compte diversos paràmetres com el seu abast, el seu impacte, la seva innovació, que sigui programari lliure, que sigui accessible etc.

Les 10 aplicacions que formen part d'aquest recopil·latori són les següents:

  • Buycott: és una aplicació que promou l'activisme cívic i el foment del consum responsable. Promou que el primer instrument de canvi social és el consum responsable, i per tant té l'objectiu de promoure nous hàbits de consum a l'usuari.
  • Share the Meal: aquesta aplicació és una iniciativa del Programa Mundial d'Aliments de la ONU. L'aplicació vol contribuir, mitjançant les donacions, a la bona nutrició dels infants i les dones, especialment les dones embarassades i en període de lactància.


  • Green Taxi Cooperative: aquesta aplicació vol promoure la ocupació col·laborativa. Green Taxi és una empresa on tots els i les taxistes són propietaris dels vehicles. Totes les persones contractades, estan contractades a temps complet i amb garanties.
  • Ushahidi: és una aplicació que permet la recol·lecció d'informació i dades. Un cop recollides, tota la informació es mostra mitjançant diferents visualitzacions. La nova versió de l'aplicació, permet introduir una mirada amb noves capes sobre el territori.
  • Lazzus: és una aplicació que ajuda a les persones amb diversitat funcional visual a moure's per les ciutats i a utilitzar el transport públic. L'app va guiant a la persona usuària mitjançant indicacions sonores.

  • 2Rescapp: és una app que té per objectiu ajudar a la persona usuària a donar els primers auxilis a una persona que ha tingut una sobredosis d'heroïna. L'aplicació va guiant a la persona usuària sobre els passos que ha de realitzar per ajudar a la persona que ha patit la sobredosis.
  • Fix my street: aquesta aplicació permet a les persones usuàries a denunciar els problemes que hi han al seu carrer o barri. Mitjançant les notificacions que van penjant els usuaris i usuàries, les administracions públiques aniran resolent els problemes.
  • Loconomics: aquesta cooperativa té per objectiu apropar-te el o la professional que necessites, sense cap mena d'intermediari. Cada professional té revisions de les persones usuàries que han fet ús dels seus serveis prèviament.
  • Goteo: és una plataforma de microfinançament per a projectes socials que destaca per el seu gran impacte i alta capacitat de recursos. A part, Goteo és una plataforma que aposta fermament per la filosofia del programari lliure.
  • Pam a pam: és una app on es visualitza en un mapa col·laboratiu, els projectes de proximitat, ecològics, transparents, ètics i justos. El mapa reflecteix totes aquestes iniciatives, categoritzades per sectors i zones geogràfiques.

Totes aquestes iniciatives van ser presentades durant el m4Social que es va celebrar a Barcelona durant el passat mes de desembre de l'any passat.

Afegeix un comentari nou