Les STEAM en 5 claus

Colectic
Una classe de tecnologia. Font: Alena Darmel (Pexels)
Una classe de tecnologia. Font: Alena Darmel (Pexels)

Les STEAM en 5 claus

Colectic

Resum: 

Aquesta metodologia d'aprenentatge interdisciplinar i col·laborativa vol apropar a l'alumnat la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques.

Les disciplines STEAM són una metodologia pedagògica cada vegada més extesa als centres educatius. Sabem que es basa en l'ensenyament interdisciplinari integrat de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques, i que té com a objectiu apropar aquestes disciplines tradicionalment allunyades de la societat a tothom, i sobretot a les dones, però implica alguns factors més. Fem un recull de les claus d'aquesta metodologia:

  • Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)

Es tracta del punt de partida de l'educacio STEAM i es basa en l'aprendre fent. Proposa treballar el procés a partir de la resolució d'un problema que es contextualitza en la realitat de l'alumnat i, per tant, fomenta la seva participació activa i la col·laboració entre iguals, a més de l'ús de diverses disciplines. Inclou una pregunta en forma de problema real, un procés d'investigació, una reflexió, una crítica o revisió i un resultat i, per tant, aposta per un aprenentatge totalment pràctic.

  • Pensament computacional

Aquest concepte desenvolupat per Jeannette Wing està al centre de l'educació STEAM i proposa conceptualitzar i solucionar els problemes a través de la lògica de la informàtica i ajudant-nos de les noves tecnologies. Això implica la representació d'informació a través de l'abstracció, identificar patrons algorítmics, implementar possibles solucions i generalitzar-les per solucionar famílies de problemes.

  • Noves tecnologies

Les STEAM s'identifiquen amb el desenvolupament de tècniques innovadores que faciliten la interdisciplinarietat i la creativitat com ara la la robòtica, la programació, els videojocs educatius i la impressió 3D. També s'utilitzen laboratoris virtuals i eines informàtiques que fermeten facilitar processos físics que es compliquen a les aules. A més, aquestes tecnologies permeten una experimentació low cost ja que ocupen poc espai, suposen pocs costos i permeten la replicació.

  • Aprenentatge col·laboratiu

Es treballa per grups de forma col·laborativa i, per tant, es reparteixen les responsabilitats i es potencien les habilitats de cada persona. La comunicació és clau en aquesta metodologia que proposa fomentar el debat i l'argumentació per desenvolupar el pensament crític a través d'una dinamització que té el rol de qüestionar.

  • Aprenentatge personalitzat

L'alumnat és protagonista de l'educació STEAM i cada projecte s'adapta als seus tempos, objectius i capacitat, a més d'equilibrar-se de manera col·laborativa segons les capacitats diverses dins dels grups. L'experimentació i l'aprenentatge integrador faciliten la seva flexibilitat.

Afegeix un comentari nou