Voluntariat TIC per lluitar contra la fractura digital

 Font:
Font:

Voluntariat TIC per lluitar contra la fractura digital

Resum: 

Veïns i veïnes dels barris barcelonins on s'han detectat menys oportunitats d'accés a les TIC tenen ara l'opció d'apropar-se a les tecnologies i aprendre a utilitzar tauletes de la mà de voluntaris i voluntàries TIC.

L'Ajuntament de Barcelona ha començat a impartir uns tallers de formació que tenen per objectiu reduir l'escletxa digital als barris on s'ha identificat que la tinença d'equipament i l'ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) està per sota de la mitjana de Barcelona. Els i les responsables d'impartir els cursos són professionals que treballen a empreses del sector tecnològic i ho fan com a voluntariat corporatiu.

Així, aquestes empreses desenvolupen la seva política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), tot oferint als seus professionals l'opció d'apropar les TIC a les persones que hi tenen menys accés. La idea és que resulti gratificant per als voluntaris i voluntàries i profitós per a les persones que participen als tallers.

Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Municipal d'Accions per l'Impuls de la Societat del Coneixement, programa "Apropa't", una iniciativa municipal que aglutina una sèrie d'accions per millorar l'accés, el coneixement i les habilitats dels ciutadans i ciutadanes en l'ús de les TIC, i que forma part dels 22 programes de l'estratègia Smart City Barcelona. L'Associació per a Joves Teb és l'encarregada de la coordinació del voluntariat i del disseny pedagògic del programa.

Els primers passos per posar en marxa el pla s'estan donant a través de dues accions: el "Pla d'Acció als Barris" i la creació d'una base de dades de voluntaris TIC. Aquesta base de dades s'està generant amb la col·laboració de les empreses del sector i del propi Ajuntament de Barcelona.

El "Pla d'Acció als Barris" amb el nom "Apropa't – Iniciat en les Noves Tecnologies", s'ha iniciat amb els tallers d'alfabetització digital per afavorir l'e-inclusió que compten amb la implicació i el suport d'aquests voluntaris TIC. Els voluntaris i voluntàries imparteixen accions formatives a entitats sense afany de lucre que estan treballant directament amb els ciutadans en aquells barris que presenten una escletxa digital més gran.

Afegeix un comentari nou