6 eines lliures per escriure text de forma col·laborativa

Colectic - Informàtic
Els editors de textos en línia ens ajuden a posar les idees en comú. Font: CC0
Els editors de textos en línia ens ajuden a posar les idees en comú. Font: CC0

6 eines lliures per escriure text de forma col·laborativa

Colectic - Informàtic
Resum: 

Alternatives al Google Docs per posar les nostres idees en comú en línia.

Prendre apunts en una reunió, escriure un projecte, fer un 'brainstorming' o escriure un document a vàries mans. Els editors de textos col·laboratius en línia ens poden ser molt útil en el nostre dia a dia a les entitats. Més enllà de Google Docs, us proposem cinc alternatives de programari lliure, és a dir, que les persones que l'utilitzen tenen la llibertat de copiar-ne el codi, modificar-lo i millorar-lo sense dependre del poder de les empreses desenvolupadores.

Framapad

Framapad és una opció de Framasoft, una xarxa popular i educativa amb seu a França que utilitza el software lliure. Des de la web podeu crear un pad públic i establir quant temps voleu que estigui disponible. Té un codi de colors per identificar les diferents persones que editen el document i disposa d'un xat intern, a més de l'opció de recuperar versions des de l'historial i la d'exportació. Està basat en el programari lliure Etherpad.

Riseup Pad

Riseup Pad també és una eina de programari lliure. Des de la web principal podeu escollir el nom de document i la durada de l'activitat, tot i que si el pad es passa 60 dies inactiu s'autodestrueix. Aquesta opció s'ha especialitzat en la ciberseguretat. No emmagatzema les adresses IP i ofereix la possibilitat d'accedir a través d'una VPN.

Cryptpad

Cryptpad és un seguit d'eines col·laboratives que se sincroitzen entre sí creades per una empresa francesa que es dedica al programari lliure. Entre les seves opcions, hi ha la pissarra col·laborativa, el formulari, el full de càcul, la presentació, el gestor de fluxos de feina, l'eina d'emmagatzematge, l'editor de codi i l'editor de text.

L'editor té un disseny complexe amb un menú d'arxiu i un altre d'eines i l'opció de vincular-li un compte d'usuari, embedar el pad, guardar-lo al CryptDrive o veure la llista de persones editores amb el seu nom.

FirePad

Firepad és una eina molt senzilla de fer servir i que no depèn de servidors i, per tant, es pot afegir a qualsevol aplicació amb un simple codi. Podeu generar un document des de la web clicant a Private Pad.

Board

Board.net és una eina de l'empresa Fairkom, que es dedica al programari lliure. També fa servir el programari Etherpad. Amb una interfície senzilla, permet l'edició múltiple amb un codi de colors.

Etherpad

Etherpad és una plataforma d'edició de documents en temps real que basa el seu funcionament en la tecnologia d'edició col·laborativa, permetent que múltiples usuàries treballin simultàniament en un mateix document. Quan una usuària crea un nou document a Etherpad, rep un enllaç únic que pot compartir amb altres col·laboradors. En accedir a l'enllaç, cada col·laboradora té la capacitat d'editar el document de manera instantània, observant en temps real les modificacions realitzades pels altres participants.