7 eines per reflexionar sobre l'ús de la intel·ligència artificial

Colectic - Informàtic
Una persona utilitzant el mòbil. Font: Tim  Samuel (Pexels)
Una persona utilitzant el mòbil. Font: Tim Samuel (Pexels)

7 eines per reflexionar sobre l'ús de la intel·ligència artificial

Colectic - Informàtic
Resum: 

Cal apropar-se a les innovacions tecnològiques per saber com aplicar-les a les entitats i com parlar-ne des d'una perspectiva crítica.

La intel·ligència artificial està cada vegada més present a la nostra societat. Pot facilitar-nos la feina en molts àmbits, però també pot aplicar criteris esbiaixats com en el cas dels algoritmes predictius.

Intel·ligència artificial són tots aquells programes que, a través d'un sistema d'aprenentatge basat en les dades, poden prendre decisions. Això vol dir eines que poden generar textos, imatges i música, que poden fer càlculs matemàtics i qualsevol acció basada en el que fem les persones humanes. En aquests casos, si les utilitzem, ens substituiran a les feines? Ens n'oblidarem de com se suma?

A més, hi ha algoritmes que poden decidir sobre les nostres vides, per exemple, a qui es concedeix un bo social, o la probabilitat de reincidència de les persones preses.

Per això, cal que les entitats socials estiguem al cas de quines eines d'intel·ligència artificial podem fer servir, en quina mesura ens poden ajudar i com incorporar una mirada crítica a la intel·ligència artificial.

Aquestes són algunes de les eines d'intel·ligència artificial que es poden fer servir per les entitats, especialment en l'educació en el lleure, per reflexionar sobre el seu ús. Totes funcionen, però 'spoiler': no aconsegueixen fer-ho com nosaltres.

Riffusion

Aquesta aplicació de codi obert crea música en temps real segons els conceptes que les persones usuàries hi introdueixen en format text. L'eina funciona llegint espectogrames creats i classificats pel seu so, estil o instrument en el seu sistema d'aprenentatge. De fet, està feta a partir de Stable Diffusion Online, que és un generador d'imatges a través d'intel·ligència artificial.

Ens serveix per veure com un programari pot entendre allò que li demanem i mostrar-nos una creació, però una persona que crea música li afegeix consciència, punt de vista i espontaneïtat.

Chat GPT

Aquesta eina ja és ampliament coneguda pels dilemes que ha generat, especialment en l'àmbit educatiu, sobre si ens pot substituir a l'hora d'escriure. Es tracta d'un xatbot que ha estat entrenat per interaccionar i conversar. "Respon a preguntes, assumeix errors, i rebutja requeriments inapropiats", diuen a la pàgina web.

Però si ha generat polèmica ha sigut perquè redacta textos en l'idioma que li demanis sobre qualsevol tema amb una correcció sorprenent. Ara bé, si es compara un text humà amb un text d'aquesta eina es pot veure que la persona hi aporta valor afegit com l'experiència personal, girs narratius o idees més originals.

Splitter

Aquesta eina separa els sons d'una pista d'àudio. Un cop carregat l'àudiom a treballar, podeu seleccionar els sons, instruments o veus que voleu que s'extreguin.

Aquesta eina podria revolucionar el món de la música ja que, generalment, es graven pistes per separat de cada element per poder-les editar, però utilitzant Splitter.ai es podria gravar la cançó i editar-ne els elements per separat posteriorment.

Face Swap Online

Aquesta aplicació fa servir la intel·ligència artificial per identificar les cares de fotografies i sobreposar-ne d'altres per tal de crear una nova imatge transformada. La podem utilitzar per crear, i reflexionar sobre el potencial de la IA a l'hora de retocar imatges i també per parlar de la facilitat per obtenir dades biomètriques i de com s'utilitzen.

DALL-E

Aquesta eina, de les mateixes creadores que Chat GPT, genera imatges a partir del text que li introdueixes. Han sigut entrenades per entendre les paraules que hi introduim, relacionar-les i composar-les a través d'una àmplia biblioteca d'imatges.

Ens pot ser útil per trobar una imatge senzilla i concreta, però no per a imatges sobre conceptes més complexes o amb un punt de vista més personal.

Autodraw

Aquesta eina us pot ajudar a dibuixar. Un cop comenceu a dibuixar a la pissarra us suggerirá diferents formes per convertir el vostre traç irregular en una forma treballada i ja predeterminada. Ens pot solucionar un gràfic en un moment puntual, però mai substituirà el dibuix d'una persona.